Çağrılar

AB HORIZON 2020 hibe programı, Türkiye'in katılım sağladığı diğer uluslararası ve AB hibe programları, ve tüm ikili ve çok taraflı işbirliği programları çerçevesinde açılan proje teklif çağrıları ve hibe duyuruları.

Çağrıları duyurmak için Twitter'da paylaşalım