Akıllı Şehirler alanında açılan Proje Çağrıları ve Hibe Duyuruları


UFUK 2020 | H2020 SMART CITIES : Akıllı Şehirler Tematik Alanı

H2020 SMART CITIES Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler, Akıllı Binalar, Şehircilik ve Belediyecilik, Şehirler için İnovasyon ve Değişim, İnşaat ve Yapı Sektöründe İnovasyon, Geleceğin Şehirleri, Kentsel Alanlarda Doğa-tabanlı Çözümler, GIS, CBS Uygulamaları, Akıllı Şehirlere Dönüşüm

Akıllı Şehirler ve Akıllı Bina alanlarında yenilikçi proje fikri olup H2020 programına proje teklifi hazırlamak isteyen araştırmacılar ve akademisyenler için hazırlanan ve 2 gün süren uygulamalı AB HORIZON 2020 Eğitimi ve Proje Yazma Çalıştayı'na katılın.

AB HORIZON 2020 hibe programının Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ana bileşeni altındaki tematik alanlardan biri olan H2020 Akıllı Şehirler başlığına ilişkin 2016-2017 ve 2018-2020 çalışma programında açılan çağrılar aşağıdaki gibidir:

2018-2020 Çağrıları:
  Smart Cities and Communities
 • LC-SC3-SCC-1-2018: Smart Cities and Communities
 • LC-SC3-SCC-1-2019: Smart Cities and Communities
 • LC-SC3-SCC-1-2020: Smart Cities and Communities
  Energy Efficient Buildings (EEB)
 • LC-EEB-01-2019: Integration of energy smart materials in non-residential buildings (IA)
 • LC-EEB-02-2018: Building information modelling adapted to efficient renovation (RIA)
 • LC-EEB-03-2019: New developments in plus energy houses (IA)
 • LC-EEB-04-2020: Industrialisation of building envelope for the renovation market (IA)
 • LC-EEB-05-2019-20: Integrated storage systems for residential buildings (IA)
 • LC-EEB-06-2018-20: ICT enabled, sustainable and affordable residential building construction, design to end of life (IA 50%)
  Protecting the infrastructure of Europe and the people in the European Smart Cities
 • SU-INFRA01-2018-2019-2020: Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe
 • SU-INFRA02-2019: Security for smart and safe cities, including for public spaces
2016-2017 Çağrıları:
  Smart Cities and Communities
 • SCC-1-2016-2017: Smart Cities and Communities lighthouse projects
  Sustainable cities through nature-based solutions
 • SCC-02-2016-2017: Demonstrating innovative nature-based solutions in cities
 • SCC-03-2016: New governance, business, financing models and economic impact assessment tools for sustainable cities with nature-based solutions (urban re-naturing)
 • SCC-04-2016: Sustainable urbanisation
  Buildings
 • EE-10-2016: Supporting accelerated and cost-effective deep renovation of buildings through Public Private Partnership (EeB PPP)
 • EE-11-2016-2017: Overcoming market barriers and promoting deep renovation of buildings
 • EE-12-2017: Integration of Demand Response in Energy Management Systems while ensuring interoperability through Public Private Partnership (EeB PPP)
 • EE-13-2016: Cost reduction of new Nearly Zero-Energy buildings
 • EE-14-2016-2017: Construction skills
  Call for Energy-Efficient Buildings
 • EEB-01-2016: Highly efficient insulation materials with improved properties
 • EEB-02-2016: Performance indicators and monitoring techniques for energy-efficiency and environmental quality at building and district level
 • EEB-03-2016: Integration of advanced technologies for heating and cooling at building and district level
 • EEB-04-2016: New technologies and strategies for the development of pre-fabricated elements through the reuse and recycling of construction materials and structures
 • EEB-05-2017: Development of near zero energy building renovation
 • EEB-06-2017: Highly efficient hybrid storage solutions for power and heat in residential buildings and district areas, balancing the supply and demand conditions
 • EEB-07-2017: Integration of energy harvesting at building and district level
 • EEB-08-2017: New business models for energy-efficient buildings through adaptable refurbishment solutions


Bu alana yönelik projeler için aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Çağrılar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım