Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) fonları, açılan Proje Çağrıları ve Hibe Duyuruları


UFUK 2020 | H2020 MARIE CURIE Bursları ve ERC Hibeleri Tematik Alanı

H2020 ERC Hibeleri, Bireysel ve Öncül Araştırma, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Fonları (ERC Başlangıç Hibeleri, Gelişmiş Hibeler, Konsolidatör Hibesi, Kavram Kanıtlama Hibesi)

Dünyanın sayılı ve en prestijli araştırma programları arasında olan Avrupa Araştırma Konseyi, "European Research Council (ERC)" genç ve kıdemli araştırmacıların yüksek riskli ve kazançlı, çığır açıcı nitelikteki projelerini destekliyor.

ERC programı, kariyerinin çeşitli aşamalarındaki akademisyenlere yönelik farklı hibe desteği veriyor. Bunlardan ilki, doktorayı bitirdikten 0-7 yıl sonrası için (Başlangıç hibesi €1,5 milyon Avro); ikincisi 7-12 yıl (Konsolidatör hibesi €2 milyon Avro); ve üçüncüsü de son 10 yıldır ileri düzey araştırma yapanlara (Gelişmiş hibe €2,5 milyon Avro) veriliyor. Ayrıca 2-4 araştırmacının bir araya gelerek başvurması durumunda (Sinerji hibesi €10 milyon Avro) veriliyor.

Türkiye’deki araştırmacılar için hazırlanan ERC Programı Proje Yazma-Sunma Eğitimi'ne katılın.

AB HORIZON 2020 hibe programının Bilimsel Mükemmeliyet ana bileşeni altındaki tematik alanlardan olan H2020 ERC başlığına ilişkin 2016-2017 ve 2018-2019 çalışma programında açılan çağrılar aşağıdaki gibidir:

  Starting Grant
 • ERC-2016-StG
 • ERC-2017-StG
 • ERC-2018-StG
 • ERC-2019-StG
 • ERC-2020-StG
  Consolidator Grant
 • ERC-2016-CoG
 • ERC-2017-CoG
 • ERC-2018-CoG
 • ERC-2019-CoG
 • ERC-2020-CoG
  Advanced Grant
 • ERC-2016-AdG
 • ERC-2017-AdG
 • ERC-2018-AdG
 • ERC-2019-AdG
 • ERC-2020-AdG
  Synergy Grant
 • ERC-2018-SyG
 • ERC-2019-SyG
 • ERC-2020-SyG
  Proof of Concept Grant
 • ERC-2016-PoC
 • ERC-2017-PoC
 • ERC-2018-PoC
 • ERC-2019-PoC
 • ERC-2020-PoC


Bu alana yönelik projeler için aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Çağrılar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım