Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında açılan Proje Çağrıları ve Hibe Duyuruları


UFUK 2020 | H2020 ICT : Bilgi ve İletişim Teknolojileri Tematik Alanı

H2020 ICT Bilgi ve İletişim Teknolojileri; Yazılım, Bilişim ve İnternet, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Teknolojileri, Geleceğin İnterneti, Büyük Veri, Robotik, Mekatronik, Yapay Zeka (AI), Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR), Nesnelerin İnterneti (IoT)

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) alanında yenilikçi proje fikri olup H2020 programına proje teklifi hazırlamak isteyen araştırmacılar ve akademisyenler için hazırlanan ve 2 gün süren uygulamalı AB HORIZON 2020 Eğitimi ve Proje Yazma Çalıştayı'na katılın.

AB HORIZON 2020 hibe programının Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ana bileşeni altındaki tematik alanlardan biri olan H2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri başlığına ilişkin 2016-2017 ve 2018-2020 çalışma programında açılan çağrılar aşağıdaki gibidir:

2018-2020 Çağrıları:
  Technologies for Digitising European Industry
 • ICT-01-2019: Computing technologies and engineering methods for cyber-physical systems of systems
 • ICT-02-2018: Flexible and Wearable Electronics
 • ICT-03-2018-2019: Photonics Manufacturing Pilot Lines for Photonic Components and Devices
 • ICT-04-2018: Photonics based manufacturing, access to photonics, datacom photonics and connected lighting
 • ICT-05-2019: Application driven Photonics components
 • ICT-06-2019: Unconventional Nanoelectronics
 • ICT-07-2018: Electronic Smart Systems (ESS)
 • ICT-08-2019: Security and resilience for collaborative manufacturing environments
 • ICT-09-2019-2020: Robotics in Application Areas
 • ICT-10-2019-2020: Robotics Core Technology
 • ICT-36-2020 Disruptive photonics technologies
 • ICT-37-2020 Advancing photonics technologies and application driven photonics components and the innovation ecosystem
 • ICT-38-2020 Artificial intelligence for manufacturing
 • ICT-39-2020 Digital advances for local/urban manufacturing
  European Data Infrastructure: HPC, Big Data and Cloud technologies
 • ICT-11-2018-2019: HPC and Big Data enabled Large-scale Test-beds and Applications
 • ICT-12-2018-2020: Big Data technologies and extreme-scale analytics
 • ICT-13-2018-2019: Supporting the emergence of data markets and the data economy
 • ICT-14-2019: Co-designing Extreme Scale Demonstrators (EsD)
 • ICT-15-2019-2020: Cloud Computing
 • ICT-16-2018: Software Technologies
 • ICT-40-2020 Advanced testbeds for innovative cloud technologies
  5G
 • ICT-17-2018: 5G End to End Facility
 • ICT-18-2018: 5G for cooperative, connected and automated mobility (CCAM)
 • ICT-19-2019: Advanced 5G validation trials across multiple vertical industries
 • ICT-20-2019-2020: 5G Long Term Evolution
 • ICT-21-2018: EU-US Collaboration for advanced wireless platforms
 • ICT-22-2018: EU-China 5G Collaboration
 • ICT-23-2019: EU-Taiwan 5G collaboration
 • ICT-41-2020 Network innovations with 5G third party services
 • ICT-42-2020 5G core technologies innovation
 • ICT-43-2020 EU-Brazil 5G collaboration
  Next Generation Internet (NGI)
 • ICT-24-2018-2019: Next Generation Internet - An Open Internet Initiative
 • ICT-25-2018-2020: Interactive Technologies
 • ICT-26-2018-2020: Artificial Intelligence
 • ICT-27-2018-2020: Internet of Things
 • ICT-28-2018: Future Hyper-connected Sociality
 • ICT-29-2018: A multilingual Next Generation Internet
 • ICT-30-2019-2020: An empowering, inclusive Next Generation Internet
 • ICT-31-2018-2019: EU-US collaboration on NGI
 • ICT-44-2020 Next Generation Media
  Cross-cutting activities
 • ICT-32-2018: STARTS – The Arts stimulating innovation
 • ICT-33-2019: Startup Europe for Growth and Innovation Radar
 • ICT-34-2018-2019: Pre-Commercial Procurement open
 • ICT-35-2018: Fintech: Support to experimentation frameworks and regulatory compliance
 • ICT-45-2020 Reinforcing European presence in international ICT standardisation: Standardisation Observatory and Support Facility
  Support to Hubs
 • DT-ICT-01-2019: Smart Anything Everywhere
 • DT-ICT-02-2018: Robotics - Digital Innovation Hubs (DIH)
 • DT-ICT-03-2020: I4MS (phase 4) - uptake of digital game changers and digital manufacturing platforms
 • DT-ICT-04-2020: Photonics Innovation Hubs
 • DT-ICT-05-2020: Big Data Innovation Hubs
 • DT-ICT-06-2018: Coordination and Support Activities for Digital Innovation Hub network
  Platforms and Pilots
 • DT-ICT-07-2018-2019: Digital Manufacturing Platforms for Connected Smart Factories
 • DT-ICT-08-2019: Agricultural digital integration platforms
 • DT-ICT-09-2020: Digital service platforms for rural economies
 • DT-ICT-10-2018-19: Interoperable and smart homes and grids
 • DT-ICT-11-2019: Big data solutions for energy
 • DT-ICT-12-2020: The smart hospital of the future
 • DT-ICT-13-2019: Digital Platforms/Pilots Horizontal Activities
  Cybersecurity
 • SU-ICT-01-2018: Dynamic countering of cyber-attacks
 • SU-ICT-02-2020: Building blocks for resilience in evolving ICT systems
 • SU-ICT-03-2020: Advanced cybersecurity and digital privacy technologies
 • SU-ICT-04-2019: Quantum Key Distribution testbed
  EU-Japan Joint Call
 • EUJ-01-2018: Advanced technologies (Security/Cloud/IoT/BigData) for a hyper-connected society in the context of Smart City
 • EUJ-02-2018: 5G and beyond
  EU-Korea Joint Call
 • EUK-01-2018: Cloud, IoT and AI technologies
 • EUK-02-2018: 5G
2016-2017 Çağrıları:
  A new generation of components and systems
 • ICT-01-2016: Smart Cyber-Physical Systems
 • ICT-02-2016: Thin, Organic and Large Area Electronics
 • ICT-03-2016: SSI - Smart System Integration
 • ICT-04-2017: Smart Anything Everywhere Initiative
  Advanced Computing and Cloud Computing
 • ICT-05-2017: Customised and low energy computing (including Low power processor technologies)
 • ICT-06-2016: Cloud Computing
  Future Internet
 • ICT-07-2017: 5G PPP Research and Validation of critical technologies and systems
 • ICT-08-2017: 5G PPP Convergent Technologies
 • ICT-09-2017: Networking research beyond 5G
 • ICT-10-2016: Software Technologies
 • ICT-11-2017: Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation
 • ICT-12-2016: Net Innovation Initiative
 • ICT-13-2016: Future Internet Experimentation - Building a European experimental Infrastructure
  Content
 • ICT-14-2016-2017: Big Data PPP: cross-sectorial and cross-lingual data integration and experimentation
 • ICT-15-2016-2017: Big Data PPP: Large Scale Pilot actions in sectors best benefitting from data-driven innovation
 • ICT-16-2017: Big data PPP: research addressing main technology challenges of the data economy
 • ICT-17-2016-2017: Big data PPP: Support, industrial skills, benchmarking and evaluation
 • ICT-18-2016: Big data PPP: privacy-preserving big data technologies
 • ICT-19-2017: Media and content convergence
 • ICT-20-2017: Tools for smart digital content in the creative industries
 • ICT-21-2016: Support technology transfer to the creative industries
 • ICT-22-2016: Technologies for Learning and Skills
 • ICT-23-2017: Interfaces for accessibility
 • ICT-24-2016: Gaming and gamification
  Robotics and Autonomous Systems
 • ICT-25-2016-2017: Advanced robot capabilities research and take-up
 • ICT-26-2016: System abilities, development and pilot installations
 • ICT-27-2017: System abilities, SME & benchmarking actions, safety certification
 • ICT-28-2017: Robotics Competition, coordination and support
  ICT Key Enabling Technologies
 • ICT-29-2016: Photonics KET 2016
 • ICT-30-2017: Photonics KET 2017
 • ICT-31-2017: Micro- and nanoelectronics technologies
  Innovation and Entrepreneurship support
 • ICT-32-2017: Startup Europe for Growth and Innovation Radar
 • ICT-33-2017: Innovation procurement networks
 • ICT-34-2016: Pre-Commercial Procurement open
  Responsibility and Creativity
 • ICT-35-2016: Enabling responsible ICT-related research and innovation
 • ICT-36-2016: Boost synergies between artists, creative people and technologists
  International Cooperation Activities
 • ICT-37-2016: CHINA: Collaboration on Future Internet
 • ICT-38-2016: MEXICO: Collaboration on ICT
 • ICT-39-2016-2017: International partnership building in low and middle income countries
  Support Actions
 • ICT-40-2017: Reinforcing European presence in international ICT standardisation
 • ICT-41-2017: Next Generation Internet
  EU-Japan Joint Call
 • EUJ-01-2016: 5G – Next Generation Communication Networks
 • EUJ-02-2016: IoT/Cloud/Big Data platforms in social application contexts
 • EUJ-03-2016: Experimental testbeds on Information-Centric Networking
  EU-Brazil Joint Call
 • EUB-01-2017: Cloud Computing
 • EUB-02-2017: IoT Pilots
 • EUB-03-2017: 5G Networks
  EU-South Korea Joint Call
 • EUK-01-2016: 5G – Next Generation Communication Networks
 • EUK-02-2016: IoT joint research
 • EUK-03-2016: Federated Cloud resource brokerage for mobile cloud services
  Internet of Things
 • IoT-01-2016: Large Scale Pilots
 • IoT-02-2016: IoT Horizontal activities
 • IoT-03-2017: R&I on IoT integration and platforms


Bu alana yönelik projeler için aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Çağrılar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım