COSME Programı, İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği, açılan Proje Çağrıları ve Hibe Duyuruları


UFUK 2020 | AB COSME KOBİ Tematik Alanı

AB COSME Programı, İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği hibe programı, Avrupa Birliği tarafından küresel ekonomik kriz sonrası AB ekonomisini yeniden canlandırmak ve Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine ulaşmak için KOBİ'lerin önemi gözetilerek geliştirilmiş bir hibe programıdır. COSME Programı, KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması, pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların geliştirilmesi, ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 2014-2020 yılları için yaklaşık €2,3 Milyar Euro bütçe ile uygulamaya konmuştur.

KOBİ'leri hedefleyen COSME Programında, mikro işletmelere, esnaf ve sanatkârlara, sosyal işletmeler ve büyüme potansiyeline sahip olan teknoloji tabanlı yeni girişimlere (startup'lar), genç girişimciler ile kadın girişimcilere özel önem verilmektedir.

AB COSME Programına proje teklifi hazırlamak isteyen paydaşlar ve KOBİ'lere hizmet veren kurum ve kuruluşlar için hazırlanan AB COSME Programı Proje Yazma Çalıştayı'na katılın.

Avrupa Birliği 2020 Stratejisi ana bileşenlerinden biri olan "Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikaları" stratejik başlığı altındaki AB CoSME hibe programında 2014-2017 yıllarında açılmış olan ve 2018 yılında alt bileşenler bazında açılan çağrılar aşağıdaki gibidir:

  Access to markets
 • GRO/SME/20/B/07: Training for SME-friendly policies in Central Purchasing Bodies (CPBs)
 • COS-SMECC-2019-2-01: EU-SME Centre in China
 • COS-TSMFRIEND-FPA-2019-2-02: Training for SME-friendly policies in Central Purchasing Bodies (CPBs)
 • COS-PPI-2018-2-01: Co-financing of consortia for public procurement of innovation
 • COS-TSMFRIEND-2017-2-01: Training for SME-friendly policies in Central Purchasing Bodies (CPBs)
 • COS-LINKPP-2017-2-02: Innovation procurement broker: creating links for the facilitation of public procurement of innovation
 • COS-IP-2017-2-03: IP pre-diagnostic and improving access to patent protection for innovative EU SMEs
 • COS-SPOC-2016-02-03: Supporting businesses' expansion in the Internal Market by improving Points of Single Contact – Increasing awareness among entrepreneurs about the Points of Single Contact
 • COS-IPPDS-2015-2-02: Information platform on parcel delivery services
  Awareness actions
 • COS-DRONES-2016-03-02: Development of a privacy and data protection culture in the unmanned aircraft sector
 • COS-RPAS-2014-2-03: Facilitating access to regulation for light Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)
  Clusters
 • GRO/SME/20/C/04: European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems and cities
 • GRO/SME/20/C/02: Clusters Go International
 • COS-CLUSINT-2019-3-01: Clusters Go International
 • COS-CLUSTER-2018-03-02: European Cluster Excellence Programme
 • COS-CLUSINT-2017-03-6: Clusters Go International in the defence and security sector
 • COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02: European Strategic Cluster Partnerships for Smart Specialisation Investments
 • COS-CLUSINT-2016-03-01: Cluster Go International
 • COS-CLUSTER-2015-3-02: Clusters Excellence Programme
 • COS-CLUSTER-2014-3-04-2: Cluster Excellence Programme
 • COS-WP 2014-3-04: Cluster Excellence Programme
 • COS-CLUSTER-2014-3-03: Cluster Go International
  Enterprise Europe Network
 • COS-Art-7-001: Call for Expressions of Interest - Business Cooperation Centres in third countries (2015-2020)
 • COS-EEN-2014-2-04: Enterprise Europe Network (2nd Call)
  Entrepreneurship
 • COS-SEM-2020-4-01: Social economy missions
 • COS-EYE-2019-4-01: Erasmus for Young Entrepreneurs
 • COS-WEGATE-2018-5-01: Encouraging community building around the issue of women entrepreneurship – Management and running the WEgate platform
 • COS-ENTRECOMP-2018-3-01: Support for the Implementation of the Entrepreneurship Competence Framework
 • COS-EYE-2017-4-01: Erasmus for Young Entrepreneurs
 • COS-MigrantsENT-2016-4-02: Migrants Entrepreneurship Support Schemes
 • COS-EarlyWarningEU-2016-4-01: European Network for Early Warning and for Support to Enterprises and Second Starters
 • COS-EYE-FPA-2016-4-01: Erasmus for Young Entrepreneurs
 • COS-EYE-2015-4-01: Erasmus for Young Entrepreneurs
 • COS-DCFB-2015-3-01: Statistics for Family Businesses
 • COS-WP2014-4-05: Erasmus for Young Entrepreneurs
 • COS-ENTEDU-2014-4-06: Entrepreneurship Education (Pan-European Entrepreneurial Learning Initiative)
  European social economy regions
 • COS-SEM-2019-4-01: Social economy missions
  European Trade Promotion Organisations
 • COS-ETPO-2015-2-01: Cooperation with the European Trade Promotion Organisations active in business internationalisation and business missions abroad
  Framework conditions for enterprises
 • GRO/SME/20/C/09: Strategic Alliances for the uptake of advanced technologies by SMEs
 • GRO/SME/20/C/07: Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector
 • COS-CIRCFASH-2019-3-02: Accelerate and scale up innovation applications for a sustainable and circular fashion industry
 • COS-EINET-2017-3-04: European incubation network(s) for creativity-driven innovation
 • COS-DESIGN-2015-3-06: Design-based consumer goods II
 • COS-DESIGN-2015-3-03: Design-based consumer goods
  Intellectual property
 • COS-WP2014-2-05: China, Latin America and South East Asia IPR SME Helpdesks
  Public procurement
 • GRO/SME/20/B/06: Creating links for the facilitation of public procurement of innovation
 • GRO/SME/20/B/05: Co-financing of public procurement of innovation consortia
 • COS-PPOUT-2020-2-03: Supporting European SMEs to participate in Public Procurement outside the EU
 • COS-APP-2016-2-05: Improving SMEs' access to public procurement
  Tourism
 • COS-TOURCOOP-2019-3-01: Boosting sustainable tourism development and capacity of tourism SMEs through transnational cooperation and knowledge transfer
 • COS-TOURSYN-2018-3-01: Supporting the development and promotion of transnational thematic tourism products—exploiting synergies between tourism and cultural and creative industries
 • COS-TOURCCI-2017-3-03: Supporting the promotion and development of transnational thematic tourism products linked to cultural and creative industries
 • COS-TOUR-2015-3-04: Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sector
 • COS-TEDEN-2015-3-05: European Destinations of Excellence – Promotion of EDEN destinations and awareness raising
 • COS-WP2014-3-15.01: European Destinations of Excellence (EDEN) - selection 2014
 • COS-WP2014-3-15.02: Maximising synergies between tourism, high-end and creative industries - Cooperation project to develop and/or promote a European cultural route around luxury goods (pilot phase)
 • COS-WP2014-3-15-03: Diversifying the EU Tourism Offer and Products - Sustainable Transnational Tourism Products 2014
 • COS-TFLOWS-2014-3-15: Facilitating EU transnational tourism flows for seniors and young people in the low and medium seasons


COSME projeleriyle ilgileniyorsanız, aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Çağrılar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım