Endüstri 4.0 ve Dijital Sanayi alanında açılan Proje Çağrıları ve Hibe Duyuruları


UFUK 2020 | H2020 INDUSTRY 4.0 : Endüstri 4.0 Tematik Alanı

H2020 INDUSTRY 4.0 Endüstri 4.0, Akıllı Fabrikalar, İmalat Teknolojileri, Geleceğin Fabrikaları, 4. Sanayi Devrimi, Sanayide Dijital Dönüşüm, 2. Makine Çağı ve SANAYİ 4.0 Uygulamaları, Bilişim ve İnternet süreçlerinin Üretim aşamalarına Entegrasyonu ve süreçler arası ağların oluşturulması, Siber-Fiziksel Sistemlere dayalı Üretim, Nesnelerin ve Hizmetlerin İnterneti

Endüstri 4.0 ve Dijital Sanayi alanında yenilikçi proje fikri olup H2020 programına proje teklifi hazırlamak isteyen araştırmacılar ve akademisyenler için hazırlanan ve 2 gün süren uygulamalı AB HORIZON 2020 Eğitimi ve Proje Yazma Çalıştayı'na katılın.

AB HORIZON 2020 hibe programının Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ana bileşeni altındaki tematik alanlardan biri olan H2020 Endüstri 4.0 başlığına ilişkin 2016-2017 ve 2018-2020 çalışma programında açılan çağrılar aşağıdaki gibidir:

2018-2020 Çağrıları:
  Factories of the Future (FOF)
 • DT-FOF-01-2018: Skills needed for new Manufacturing jobs (CSA)
 • DT-FOF-02-2018: Effective Industrial Human-Robot Collaboration (RIA)
 • DT-FOF-03-2018: Innovative manufacturing of opto-electrical parts (RIA)
 • DT-FOF-04-2018: Pilot lines for metal Additive Manufacturing (IA 50%)
 • DT-FOF-05-2019: Open Innovation for collaborative production engineering (IA)
 • DT-FOF-06-2019: Refurbishment and re-manufacturing of large industrial equipment (IA)
 • DT-FOF-07-2020: Reliable and accurate assembly of micro parts (RIA)
 • DT-FOF-08-2019: Pilot lines for modular factories (IA 50%)
 • DT-FOF-09-2020: Holistic energy-efficient factory management (IA)
 • DT-FOF-10-2020: Pilot lines for large-part high-precision manufacturing (IA 50%)
 • DT-FOF-11-2020: Quality control in smart manufacturing (IA)
 • DT-FOF-12-2019: Handling systems for flexible materials (RIA)
  Technologies for Digitising European Industry
 • ICT-01-2019: Computing technologies and engineering methods for cyber-physical systems of systems
 • ICT-03-2018-2019: Photonics Manufacturing Pilot Lines for Photonic Components and Devices
 • ICT-04-2018: Photonics based manufacturing, access to photonics, datacom photonics and connected lighting
 • ICT-08-2019: Security and resilience for collaborative manufacturing environments
 • ICT-09-2019-2020: Robotics in Application Areas
 • ICT-10-2019-2020: Robotics Core Technology
 • ICT-38-2020 Artificial intelligence for manufacturing
 • ICT-39-2020 Digital advances for local/urban manufacturing
  Platforms and Pilots
 • DT-ICT-07-2018-2019: Digital Manufacturing Platforms for Connected Smart Factories
  Sustainable Process Industry (SPIRE)
 • CE-SPIRE-01-2020: Industrial symbiosis (IA)
 • CE-SPIRE-02-2018: Processing of material feedstock using non-conventional energy sources (IA)
 • CE-SPIRE-03-2018: Energy and resource flexibility in highly energy intensive industries (IA 50%)
 • CE-SPIRE-04-2019: Efficient integrated downstream processes (IA)
 • CE-SPIRE-05-2019: Adaptation to variable feedstock through retrofitting (IA 50%)
 • DT-SPIRE-06-2019: Digital technologies for improved performance in cognitive production plants (IA)
 • CE-SPIRE-07-2020: Recovery of industrial water, thermal energy and substances contained therein (IA)
 • CE-SPIRE-08-2020: Improved Industrial Processing using novel high-temperature resistant materials (RIA)
 • CE-SPIRE-09-2020: Making the most of mineral waste, by-products and recycled material as feed for high volume production (IA)
 • CE-SPIRE-10-2018: Efficient recycling processes for plastic containing materials (IA)
2016-2017 Çağrıları:
  Industry 2020 in the Circular Economy - PILOTS
 • PILOTS-01-2016: Pilot lines for manufacturing of materials with customized thermal/electrical conductivity properties
 • PILOTS-02-2016: Pilot Line Manufacturing of Nanostructured Antimicrobial Surfaces using Advanced Nanosurface Functionalization Technologies
 • PILOTS-03-2017: Pilot Lines for Manufacturing of Nanotextured surfaces with mechanically enhanced properties
 • PILOTS-04-2017: Pilot Lines for 3D printed and/or injection moulded polymeric or ceramic microfluidic MEMS
 • PILOTS-05-2017: Paper-based electronics
  Factories of the Future - FOF
 • FOF-01-2016: Novel hybrid approaches for additive and subtractive manufacturing machines
 • FOF-02-2016: Machinery and robot systems in dynamic shop floor environments using novel embedded cognitive functions
 • FOF-03-2016: Zero-defect strategies at system level for multi-stage manufacturing in production lines
 • FOF-04-2016: Continuous adaptation of work environments with changing levels of automation in evolving production systems
 • FOF-05-2016: Support for the further development of Additive Manufacturing technologies in Europe
 • FOF-06-2017: New product functionalities through advanced surface manufacturing processes for mass production
 • FOF-07-2017: Integration of unconventional technologies for multi-material processing into manufacturing systems
 • FOF-08-2017: In-line measurement and control for micro-/nano-enabled high-volume manufacturing for enhanced reliability
 • FOF-09-2017: Novel design and predictive maintenance technologies for increased operating life of production systems
 • FOF-10-2017: New technologies and life cycle management for reconfigurable and reusable customised products
  ICT for the Factories of the Future
 • FOF-11-2016: Digital automation
 • FOF-12-2017: ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS)
 • FOF-13-2016: Photonics Laser-based production
  Sustainable Process Industries - SPIRE
 • SPIRE-01-2016: Systematic approaches for resource-efficient water management systems in process industries
 • SPIRE-02-2016: Plant-wide monitoring and control of data-intensive processes
 • SPIRE-03-2016: Industrial technologies for the valorisation of European bio-resources into high added value process streams
 • SPIRE-04-2016: Industrial furnace design addressing energy efficiency in new and existing furnaces
 • SPIRE-05-2016: Potential use of carbon dioxide / carbon monoxide and non-conventional fossil natural resources in Europe as feedstock for the process industry
 • SPIRE-06-2016: Business models for flexible and delocalised approaches for intensified processing
 • SPIRE-07-2017: Integrated approach to process optimisation for raw material resources efficiency, excluding recovery technologies of waste streams
 • SPIRE-08-2017: Carbon dioxide utilisation to produce added value chemicals
 • SPIRE-09-2017: Pilot lines based on more flexible and down-scaled high performance processing
 • SPIRE-10-2017: New electrochemical solutions for industrial processing, which contribute to a reduction of carbon dioxide emissions
 • SPIRE-11-2017: Support for the enhancement of the impact of SPIRE PPP projects
 • SPIRE-12-2017: Assessment of standardisation needs and ways to overcome regulatory bottlenecks in the process industry
 • SPIRE-13-2017: Potential of Industrial Symbiosis in Europe


Bu alana yönelik projeler için aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Çağrılar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım