Erasmus Plus (ERASMUS+) Programı açılan Proje Çağrıları ve Hibe Duyuruları


UFUK 2020 | ERASMUS+ : Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Alanı

ERASMUS+ Programı: Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor tematik alanlarında açılan hibeler, Bireylerin öğrenme hareketliliği, Yenilik ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği, Politika reformu, Spor destekleri. Kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması.

AB'den hibe almak üzere İlk ve Ortaokul, Lise ve Yüksek Öğrenim, Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitimi, Gençlik ve Spor alanlarında proje fikri olup Erasmus+ projesi yazmak isteyenler için hazırlanan Uygulamalı ERASMUS Plus Proje Yazma Eğitimi'ne katılın.

AB ERASMUS+ hibe programı altındaki tematik alanlardan KA1, KA2, ve KA3 ana başlıklarına ve özel eylemlere ilişkin 2017 ve 2018 çalışma programında açılan çağrılar aşağıdaki gibidir:

2020 Çağrıları:
  KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
  (Key Action 1: Learning mobility of individuals)
 • 05/02/2020 : Mobility of individuals in the fields of higher education, VET, school education, and adult education:
  - School education (KA101)
  - Vocational education and training (KA102)
  - Higher education (KA103)
  - Adult education (KA104)
 • 05/02/2020 : Mobility of individuals in the field of youth (KA105)
 • 07/05/2020 : Mobility of individuals in the field of youth (KA105)
 • 01/10/2020 : Mobility of individuals in the field of youth (KA105)
 • 13/02/2020 : Erasmus Mundus Joint Master Degrees (KA111)
  KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
  (Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices)
 • 23/04/2020 : Strategic partnerships in field of education and training:
  - School education (KA201)
  - Vocational education and training (KA202)
  - Higher education (KA203)
  - Adult education (KA204)
  - School exchange partnerships (KA229)
 • 05/02/2020 : Strategic partnerships in the field of youth (KA205)
 • 07/05/2020 : Strategic partnerships in the field of youth (KA205)
 • 01/10/2020 : Strategic partnerships in the field of youth (KA205)
 • 26/02/2020 : Knowledge Alliances (KA206)
 • 26/02/2020 : Sector Skills Alliances (KA207)
 • 26/02/2020 : European Universities (KA230)
 • 05/02/2020 : Capacity building in the field of higher education (KA211)
 • 05/02/2020 : Capacity building in the field of youth (KA214)
  KA3 Politika Reformlarına Destek
  (Key Action 3: Support for policy reform)
 • 05/05/2020 : European Policy Experimentations in the fields of Education and Training led by high-level public authorities
 • 05/02/2020 : Youth dialogue projects (KA347)
 • 07/05/2020 : Youth dialogue projects (KA347)
 • 01/10/2020 : Youth dialogue projects (KA347)
  Jean Monnet Faaliyetleri (Jean Monnet actions)
 • 20/02/2020 : Jean Monnet chairs
 • 20/02/2020 : Jean Monnet modules
 • 20/02/2020 : Jean Monnet centres of excellence
 • 20/02/2020 : Jean Monnet support to associations
 • 20/02/2020 : Jean Monnet networks
 • 20/02/2020 : Jean Monnet projects
  Spor Destekleri (Sport actions)
 • 21/04/2020 : Collaborative partnerships
 • 21/04/2020 : Small collaborative partnerships
 • 21/04/2020 : Not-for-profit European sport events
2019 Çağrıları:
  KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
  (Key Action 1: Mobility of individuals)
 • 05/02/2019 : Mobility of individuals in the field of higher education
 • 05/02/2019 : Mobility of individuals in VET, school education and adult education fields
 • 05/02/2019 : Mobility of individuals in the field of youth
 • 30/04/2019 : Mobility of individuals in the field of youth
 • 01/10/2019 : Mobility of individuals in the field of youth
 • 14/02/2019 : Erasmus Mundus Joint Master Degrees
  KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
  (Key Action 2: Co-operation for innovation and the exchange of good practices)
 • 05/02/2019 : Strategic partnerships in the field of youth
 • 21/03/2019 : Strategic partnerships in the field of education and training
 • 30/04/2019 : Strategic partnerships in the field of youth
 • 01/10/2019 : Strategic partnerships in the field of youth
 • 28/02/2019 : European Universities
 • 28/02/2019 : Knowledge Alliances
 • 28/02/2019 : Sector Skills Alliances
 • 07/02/2019 : Capacity building in the field of higher education
 • 24/01/2019 : Capacity building in the field of youth
  KA3 Politika Reformlarına Destek
  (Key Action 3: Support for policy reform)
 • 05/02/2019 : Youth dialogue projects
 • 30/04/2019 : Youth dialogue projects
 • 01/10/2019 : Youth dialogue projects
  Jean Monnet Faaliyetleri (Jean Monnet actions)
 • 22/02/2019 : Jean Monnet chairs
 • 22/02/2019 : Jean Monnet modules
 • 22/02/2019 : Jean Monnet centres of excellence
 • 22/02/2019 : Jean Monnet support to associations
 • 22/02/2019 : Jean Monnet networks
 • 22/02/2019 : Jean Monnet projects
  Spor Destekleri (Sport actions)
 • 04/04/2019 : Collaborative partnerships
 • 04/04/2019 : Small collaborative partnerships
 • 04/04/2019 : Not-for-profit European sport events
2018 Çağrıları:
  KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
  (Key Action 1: Mobility of individuals)
 • 01/02/2018 : Mobility of individuals in the field of education and training
 • 01/02/2018 : Mobility of individuals in VET, school education and adult education fields
 • 15/02/2018 : Mobility of individuals in the field of youth
 • 26/04/2018 : Mobility of individuals in the field of youth
 • 04/10/2018 : Mobility of individuals in the field of youth
 • 15/02/2018 : Erasmus Mundus Joint Master Degrees (Higher education)
  KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
  (Key Action 2: Co-operation for innovation and the exchange of good practices)
 • 15/02/2018 : Strategic partnerships in the field of youth
 • 21/03/2018 : Strategic partnerships in the field of education and training
 • 26/04/2018 : Strategic partnerships in the field of youth
 • 04/10/2018 : Strategic partnerships in the field of youth
 • 28/02/2018 : Knowledge Alliances (Higher education)
 • 28/02/2018 : Sector Skills Alliances (Vocational education and training)
 • 08/02/2018 : Capacity building in the field of higher education
 • 08/03/2018 : Capacity building in the field of youth
  KA3 Politika Reformlarına Destek
  (Key Action 3: Support for policy reform)
 • 15/02/2018 : Meetings between young people and decision-makers in the field of youth
 • 26/04/2018 : Meetings between young people and decision-makers in the field of youth
 • 04/10/2018 : Meetings between young people and decision-makers in the field of youth
  Jean Monnet Faaliyetleri (Jean Monnet actions)
 • 22/02/2018 : Jean Monnet chairs (Higher education)
 • 22/02/2018 : Jean Monnet modules (Higher education)
 • 22/02/2018 : Jean Monnet centres of excellence (Higher education)
 • 22/02/2018 : Jean Monnet support to associations (Higher education)
 • 22/02/2018 : Jean Monnet networks (Higher education)
 • 22/02/2018 : Jean Monnet projects (Higher education)
  Spor Destekleri (Sport actions)
 • 05/04/2018 : Collaborative partnerships
 • 05/04/2018 : Small collaborative partnerships
 • 05/04/2018 : Not-for-profit European sport events
2017 Çağrıları:
  KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
 • 02/02/2017 : Mobility of individuals in the field of education and training
 • 02/02/2017 : Mobility of individuals in the field of youth
 • 16/02/2017 : Erasmus Mundus Joint Master Degrees
 • 26/04/2017 : Mobility of individuals in the field of youth
 • 26/04/2017 : Strategic European Voluntary Service projects
 • 05/04/2017 : Large-scale European Voluntary Service events
 • 04/10/2017 : Mobility of individuals in the field of youth
  KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
 • 02/02/2017 : Strategic partnerships in the field of youth
 • 09/02/2017 : Capacity building in the field of higher education
 • 28/02/2017 : Knowledge Alliances
 • 08/03/2017 : Capacity building in the field of youth
 • 29/03/2017 : Strategic partnerships in the field of education and training
 • 26/04/2017 : Strategic partnerships in the field of youth
 • 04/10/2017 : Strategic partnerships in the field of youth
  KA3 Politika Reformlarına Destek
 • 02/02/2017 : Meeting between young people and decision-makers in the field of youth
 • 26/04/2017 : Meeting between young people and decision-makers in the field of youth
 • 04/10/2017 : Meeting between young people and decision-makers in the field of youth
  Jean Monnet Faaliyetleri
 • 23/02/2017 : Chairs, modules, centres of excellence, support to associations, networks, projects
  Spor Destekleri
 • 06/04/2017 : Collaborative partnerships
 • 06/04/2017 : Small collaborative partnerships
 • 06/04/2017 : Not-for-profit European sport events


Bu alana yönelik projeler için aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Çağrılar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım