İnovasyon ve Geleceğin Teknolojileri alanında açılan Proje Çağrıları ve Hibe Duyuruları


UFUK 2020 | H2020 INNOVATION : İnovasyon Tematik Alanı

H2020 FET/INNOVATION İnovasyon, Yenilik, Yenilikçilik, Fütüristik ve Geleceğin Teknolojileri, Radikal Yeni Teknolojiler için Yeni Fikirler, Çığır Açacak Yepyeni Buluşlar, Ortaklaşa İnovasyon, Açık İnovasyon, Yeni Gelişmekte olan Teknolojiler, Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-Altyapılar, Bilim ve Teknoloji Politikaları, Sanayi Politikaları, İnovasyon ve Teknoloji Transferi, TTO Ofisleri, Yüksek Başarımlı Hesaplama, Kuantum Teknolojileri, Fütürizm, Uzgörü, Gelecek Araştırmaları, Mükemmeliyet Merkezleri, Katılımın Genişletilmesi, Geleceği Tasarlamak, İnovasyon Yönetimi, Sistematik İnovasyon Teknikleri, Mükemmelliği Yaymak, Bilinçlendirme ve Kapasite Geliştirme

Yeni ve Gelişen Teknolojiler ve Araştırma Altyapıları alanlarında yenilikçi proje fikri olup H2020 programına proje teklifi hazırlamak isteyen araştırmacılar ve akademisyenler için hazırlanan ve 2 gün süren uygulamalı AB HORIZON 2020 Eğitimi ve Proje Yazma Çalıştayı'na katılın.

AB HORIZON 2020 hibe programının Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ana bileşeni altındaki tematik alanlardan biri olan H2020 İnovasyon başlığına ilişkin 2016-2017 ve 2018-2020 çalışma programında açılan çağrılar aşağıdaki gibidir:

2018-2020 Çağrıları:
  For a better innovation support to SMEs
 • INNOSUP-01-2018-2020: Cluster facilitated projects for new industrial value chains
 • INNOSUP-02-2019-2020: European SME innovation Associate - pilot
 • INNOSUP-03-2018: Blockchain and distributed ledger technologies for SMEs
 • INNOSUP-04-2019: Workplace innovation uptake by SMEs
 • INNOSUP-05-2018-2020: Peer learning of innovation agencies
 • INNOSUP-06-2018: Supporting experimentation in innovation agencies
 • INNOSUP-07-2019: European Open Innovation network in advanced technologies
 • INNOSUP-08-2020: Pan-European advanced manufacturing assistance and training for SMEs
 • INNOSUP-09-2018: Design and development of a tool to support and improve the decision making process of investors for financing high-growth potential innovative SMES
  Future and Emerging Technologies (FET) Open
  – Novel ideas for radically new technologies
 • FETOPEN-01-2018-2019-2020: FET-Open Challenging Current Thinking
 • FETOPEN-02-2018: FET-Open Coordination and Support Actions
 • FETOPEN-03-2018-2019-2020: FET Innovation Launchpad
  Future and Emerging Technologies (FET) Proactive
  – Boosting emerging technologies
 • FETPROACT-01-2018: FET Proactive: emerging paradigms and communities
 • FETPROACT-02-2018: Community building in Neuromorphic Computing Technologies
 • FETPROACT-03-2018: FET ERA-NET Cofund
  Future and Emerging Technologies (FET) Proactive
  – High Performance Computing
 • FETHPC-01-2018: International Cooperation on HPC
 • FETHPC-02-2019: Extreme scale computing technologies, methods and algorithms for key applications and support to the HPC ecosystem
  Future and Emerging Technologies (FET) Flagships
  – Tackling grand interdisciplinary science and technology challenges
 • FETFLAG-01-2018: Preparatory Actions for new FET Flagships
 • FETFLAG-02-2018: ERA-NET Cofund for FET Flagships
 • FETFLAG-03-2018: FET Flagship on Quantum Technologies
  Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures
 • INFRADEV-01-2019-2020: Design Studies
 • INFRADEV-02-2019-2020: Preparatory Phase of new ESFRI projects
 • INFRADEV-03-2018-2019: Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures
  Implementing the European Open Science Cloud
 • INFRAEOSC-01-2018: Access to commercial services through the EOSC hub
 • INFRAEOSC-02-2019: Prototyping new innovative services
 • INFRAEOSC-03-2020: Integration and consolidation of pan-European access mechanisms to public e-infrastructures and commercial services through the EOSC hub
 • INFRAEOSC-04-2018: Connecting ESFRI infrastructures through Cluster projects
 • INFRAEOSC-05-2018-2019: Support to the EOSC Governance
 • INFRAEOSC-06-2019-2020: Enhancing the EOSC portal and connecting thematic clouds
  Integrating and opening research infrastructures of European interest
 • INFRAIA-01-2018-2019: Integrating Activities for Advanced Communities
 • INFRAIA-02-2020: Integrating Activities for Starting Communities
 • INFRAIA-03-2020: Pilot for a new model of Integrating Activities
  European Data Infrastructure
 • INFRAEDI-01-2018: Pan-European High Performance Computing infrastructure and services (PRACE)
 • INFRAEDI-02-2018: HPC PPP - Centres of Excellence on HPC
 • INFRAEDI-03-2018: Support to the governance of High Performance Computing Infrastructures
 • INFRAEDI-04-2020: Support to Public Procurement of innovative HPC systems
  Demonstrating the role of Research Infrastructures in the translation of Open Science into Open Innovation
 • INFRAINNOV-01-2019: Stimulate the innovation potential of SMEs
 • INFRAINNOV-02-2019: Network of research infrastructure Industrial Liaison and Contact Officers
 • INFRAINNOV-03-2020: Co-Innovation platform for research infrastructure technologies
 • INFRAINNOV-04-2020: Innovation pilots
  Support to policy and international cooperation
 • INFRASUPP-01-2018-2019: Policy and international cooperation measures for research infrastructures
 • INFRASUPP-02-2020: Strengthening the human capital of research infrastructures
  Spreading Excellence and Widening Participation
 • WIDESPREAD-01-2018-2019: Teaming Phase 2
 • WIDESPREAD-02-2018: Support to JPI Urban Europe
 • WIDESPREAD-03-2018: Twinning
 • WIDESPREAD-04-2019: ERA Chairs
 • WIDESPREAD-05-2020: Twinning
 • WIDESPREAD-06-2020: ERA Chairs
  Widening Fellowships
 • WF-01-2018: Widening Fellowships
 • WF-02-2019: Widening Fellowships
 • WF-03-2020: Widening Fellowships
2014-2016 Çağrıları:
  For a better innovation support to SMEs
 • INNOSUP-01-2016-2017: Cluster facilitated projects for new industrial value chains
 • INNOSUP-02-2016: European SME innovation Associate - pilot
 • INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manufacturing technologies for clean production by manufacturing SMEs
 • INNOSUP-04-2016: SMEs for social innovation – Challenge platform
 • INNOSUP-05-2016-2017: Peer learning of innovation agencies
 • INNOSUP-06-2016: Capacity-building for National Contact Points (NCPs) for SMEs and Access to Risk Finance under Horizon 2020
 • INNOSUP-07-2017: Innovating SMEs - segmentation along lifecycle and sectors (analytical research activity)
 • INNOSUP-08-2017: A better access to industrial technologies developed overseas
  Fast Track to Innovation Pilot
 • FTIPilot-01-2016: Fast Track to Innovation Pilot
  Novel ideas for radically new technologies
 • FETOPEN-01-2016-2017: FET-Open research and innovation actions
 • FETOPEN-02-2016: FET-Open Coordination and Support Actions
 • FETOPEN-03-2017: FET-Open Coordination and Support Actions
 • FETOPEN-04-2016-2017: FET Innovation Launchpad
  Boosting emerging technologies
 • FETPROACT-01-2016: FET Proactive: emerging themes and communities
 • FETPROACT-02-2017: FET ERANET Cofund
 • FETPROACT-03-2016: FET ERANET Cofund in Quantum Technologies
  High Performance Computing
 • FETHPC-01-2016: Co-design of HPC systems and applications
 • FETHPC-02-2017: Transition to Exascale Computing
 • FETHPC-03-2017: Exascale HPC ecosystem development
  Tackling grand interdisciplinary science and technology challenges
 • FETFLAG-01-2016: Partnering environment for FET flagship
  Awareness-raising and capacity-building for business angels and other early-stage investors
 • CBBA-01-2016: Awareness-raising and capacity-building for business angels and other early-stage investors
  Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures
 • INFRADEV-01-2017: Design Studies
 • INFRADEV-02-2016: Preparatory Phase and support to early phase of ESFRI projects
 • INFRADEV-03-2016-2017: Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures
 • INFRADEV-04-2016: European Open Science Cloud for Research
  Integrating and opening research infrastructures of European interest
 • INFRAIA-01-2016-2017: Integrating Activities for Advanced Communities
 • INFRAIA-02-2017: Integrating Activities for Starting Communities
  E-Infrastructures
 • EINFRA-11-2016: Support to the next implementation phase of Pan-European High Performance Computing infrastructure and services (PRACE)
 • EINFRA-12-2017: Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science
 • EINFRA-21-2017: Platform-driven e-infrastructure innovation
 • EINFRA-22-2016: User-driven e-infrastructure innovation
  Fostering the innovation potential of Research Infrastructures
 • INFRAINNOV-01-2017: Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies
 • INFRAINNOV-02-2016: Support to Technological Infrastructures
  Support to policy and international cooperation
 • INFRASUPP-01-2016: Policy and international cooperation measures for research infrastructures
 • INFRASUPP-02-2017: Policy and international cooperation measures for research infrastructures
 • INFRASUPP-03-2016: Support to policies and international cooperation for e-infrastructures
  Spreading Excellence and Widening Participation
 • WIDESPREAD-01-2016-2017: Teaming Phase 2
 • WIDESPREAD-02-2016: Support to JPI Urban Europe
 • WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs
 • WIDESPREAD-04-2017: Teaming Phase 1
 • WIDESPREAD-05-2017: Twinning


Bu alana yönelik projeler için aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Çağrılar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım