İnovasyon ve Geleceğin Teknolojileri alanında açılan Proje Çağrıları ve Hibe Duyuruları


UFUK 2020 | H2020 INNOVATION : İnovasyon Tematik Alanı

H2020 FET/INNOVATION İnovasyon, Yenilik, Yenilikçilik, Fütüristik ve Geleceğin Teknolojileri, Radikal Yeni Teknolojiler için Yeni Fikirler, Çığır Açacak Yepyeni Buluşlar, Ortaklaşa İnovasyon, Açık İnovasyon, Yeni Gelişmekte olan Teknolojiler, Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-Altyapılar, Bilim ve Teknoloji Politikaları, Sanayi Politikaları, İnovasyon ve Teknoloji Transferi, TTO Ofisleri, Yüksek Başarımlı Hesaplama, Kuantum Teknolojileri, Fütürizm, Uzgörü, Gelecek Araştırmaları, Mükemmeliyet Merkezleri, Katılımın Genişletilmesi, Geleceği Tasarlamak, İnovasyon Yönetimi, Sistematik İnovasyon Teknikleri, Mükemmelliği Yaymak, Bilinçlendirme ve Kapasite Geliştirme

AB HORIZON 2020 hibe programının Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ana bileşeni altındaki tematik alanlardan biri olan H2020 İnovasyon başlığına ilişkin 2016-2017 çalışma programında açılan çağrılar aşağıdaki gibidir:

  Fast Track to Innovation Pilot
 • FTIPilot-01-2016: Fast Track to Innovation Pilot
  Novel ideas for radically new technologies
 • FETOPEN-01-2016-2017: FET-Open research and innovation actions
 • FETOPEN-02-2016: FET-Open Coordination and Support Actions
 • FETOPEN-03-2017: FET-Open Coordination and Support Actions
 • FETOPEN-04-2016-2017: FET Innovation Launchpad
  Boosting emerging technologies
 • FETPROACT-01-2016: FET Proactive: emerging themes and communities
 • FETPROACT-02-2017: FET ERANET Cofund
 • FETPROACT-03-2016: FET ERANET Cofund in Quantum Technologies
  High Performance Computing
 • FETHPC-01-2016: Co-design of HPC systems and applications
 • FETHPC-02-2017: Transition to Exascale Computing
 • FETHPC-03-2017: Exascale HPC ecosystem development
  Tackling grand interdisciplinary science and technology challenges
 • FETFLAG-01-2016: Partnering environment for FET flagship
  Awareness-raising and capacity-building for business angels and other early-stage investors
 • CBBA-01-2016: Awareness-raising and capacity-building for business angels and other early-stage investors
  Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures
 • INFRADEV-01-2017: Design Studies
 • INFRADEV-02-2016: Preparatory Phase and support to early phase of ESFRI projects
 • INFRADEV-03-2016-2017: Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures
 • INFRADEV-04-2016: European Open Science Cloud for Research
  Integrating and opening research infrastructures of European interest
 • INFRAIA-01-2016-2017: Integrating Activities for Advanced Communities
 • INFRAIA-02-2017: Integrating Activities for Starting Communities
  E-Infrastructures
 • EINFRA-11-2016: Support to the next implementation phase of Pan-European High Performance Computing infrastructure and services (PRACE)
 • EINFRA-12-2017: Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science
 • EINFRA-21-2017: Platform-driven e-infrastructure innovation
 • EINFRA-22-2016: User-driven e-infrastructure innovation
  Fostering the innovation potential of Research Infrastructures
 • INFRAINNOV-01-2017: Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies
 • INFRAINNOV-02-2016: Support to Technological Infrastructures
  Support to policy and international cooperation
 • INFRASUPP-01-2016: Policy and international cooperation measures for research infrastructures
 • INFRASUPP-02-2017: Policy and international cooperation measures for research infrastructures
 • INFRASUPP-03-2016: Support to policies and international cooperation for e-infrastructures
  Spreading Excellence and Widening Participation
 • WIDESPREAD-01-2016-2017: Teaming Phase 2
 • WIDESPREAD-02-2016: Support to JPI Urban Europe
 • WIDESPREAD-03-2017: ERA Chairs
 • WIDESPREAD-04-2017: Teaming Phase 1
 • WIDESPREAD-05-2017: Twinning


Bu alana yönelik projeler için aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Çağrılar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım