KOBİ Aracı (SME Instrument) Programı, açılan Proje Çağrıları ve Hibe Duyuruları


UFUK 2020 | H2020 SME Instrument : KOBİ Aracı Tematik Alanı

H2020 SME Instrument KOBİ Aracı, KOBİ Enstrümanı, 3 Aşamalı Fonlama, Faz 1-2-3, Türkiye'deki KOBİ'lerin tek başına başvurabileceği AB hibe programı: H2020 KOBİ Aracı

KOBİ Aracı nedir? Avrupa'nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan H2020 Programı'nın sadece KOBİ'lere yönelik olarak tasarlanmış hibe fonudur. Pazara yakın yenilikçi projeleri desteklemek amacıyla yürütülmektedir. Türkiye'deki KOBİ'lerin de başvurabileceği bu AB hibe programının ilk fazında (Faz 1) firmalara projelerinin fizibilitelerini yapmaları için tam €50,000 Euro hibe verilmektedir. KOBİ Aracı'nın ikinci fazında ise (Faz 2) projelerini hayata geçirmeleri için €2.5 Milyon Euro'ya kadar (Sağlık alanında €5 Milyon) hibe sağlanmaktadır.

KOBİ'lere yönelik tasarlanan ve KOBİ'lerin ticarileşebilecek Ar-Ge ve İnovasyon projelerini destekleyen bu AB Hibe programına ilgi duyan ve başvurmayı düşünen Türkiye'deki KOBİ'ler için hazırlanan ve 2-gün süren KOBİ Aracı (SME Instrument) Proje Yazma Eğitimi'ne katılın.

Avrupa Birliği HORIZON 2020 çerçeve programının Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ana bileşeni altındaki tematik alanlardan biri olan H2020 KOBİ Aracı başlığına ilişkin 2016-2017 ve 2018-2020 çalışma programında açılan çağrılar aşağıdaki gibidir:

2018-2020 Çağrıları:
  EIC-SMEInst-2018-2020: SME instrument Phase 1
 • Cut-off Date 1: 08 February 2018
 • Cut-off Date 2: 03 May 2018
 • Cut-off Date 3: 05 September 2018
 • Cut-off Date 4: 07 November 2018
 • Cut-off Date 5: 13 February 2019
 • Cut-off Date 6: 07 May 2019
 • Cut-off Date 7: 05 September 2019
 • Cut-off Date 8: 06 November 2019
 • Cut-off Date 9: 12 February 2020
 • Cut-off Date 10: 06 May 2020
 • Cut-off Date 11: 02 September 2020
 • Cut-off Date 12: 04 November 2020
  EIC-SMEInst-2018-2020: SME instrument Phase 2
 • Cut-off Date 1: 10 January 2018
 • Cut-off Date 2: 14 March 2018
 • Cut-off Date 3: 23 May 2018
 • Cut-off Date 4: 10 October 2018
 • Cut-off Date 5: 09 January 2019
 • Cut-off Date 6: 03 April 2019
 • Cut-off Date 7: 05 June 2019
 • Cut-off Date 8: 09 October 2019
 • Cut-off Date 9: 08 January 2020
 • Cut-off Date 10: 18 March 2020
 • Cut-off Date 11: 19 May 2020
 • Cut-off Date 12: 07 October 2020
2016-2017 Çağrıları:
  Horizon 2020 dedicated SME Instrument
 • SMEInst-01-2016-2017: Open Disruptive Innovation Scheme
 • SMEInst-02-2016-2017: Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs
 • SMEInst-03-2016-2017: Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to market
 • SMEInst-04-2016-2017: Engaging SMEs in space research and development
 • SMEInst-05-2016-2017: Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector
 • SMEInst-06-2016-2017: Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well
 • SMEInst-07-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors
 • SMEInst-08-2016-2017: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth
 • SMEInst-09-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system
 • SMEInst-10-2016-2017: Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility
 • SMEInst-11-2016-2017: Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency and raw materials
 • SMEInst-12-2016-2017: New business models for inclusive, innovative and reflective societies
 • SMEInst-13-2016-2017: Engaging SMEs in security research and development


AB KOBİ Aracı (SME Instrument) proje yazma eğitimine katılmak,
ve bu alana yönelik projeler için aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Çağrılar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım