MARIE CURIE Bursu, açılan Proje Çağrıları ve Hibe Duyuruları


UFUK 2020 | H2020 MARIE CURIE Bursları ve ERC Hibeleri Tematik Alanı

H2020 MARIE CURIE Bursu, Bireysel ve Öncül Araştırma, Kariyer Geliştirme Fırsatları, Marie Skłodowska-Curie Araştırma Programları ve Bursları, Marie Curie Aksiyonları (MSCA), Bireysel Burslar (IF), Global Burslar (GF), Avrupa Bursları (EF) [Standart Panel, Ülkesine Geri Dönüş (Re-Entegrasyon) Paneli (RI), Kariyere Başlangıç Paneli (CAR), Toplum ve Girişimcilik Paneli (Society and Enterprise)], Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE), Yenilikçi Eğitim Ağları (ITN), Avrupa Araştırma Ağları (ETN), Sanayi-Akademi Doktora Programı (EID), Avrupa Ortak Doktora Programı (EJD), Burs Programlarına Ek Destek Programı (COFUND), Avrupa Araştırmacılar Gecesi (NIGHT) Etkinlikleri.

Araştırmasının bir bölümünü (12-24 ay arası) yurtdışında (Avrupa’da ya da Avrupa dışında) geçirmek isteyen, veya yurtdışından Türkiye’ye yeni gelmiş/gelmeyi düşünen araştırmacılar için hazırlanan ve 2-gün süren Marie Curie Proje Yazma-Sunma Eğitimi'ne katılın.

AB HORIZON 2020 hibe programının Bilimsel Mükemmeliyet ana bileşeni altındaki tematik alanlardan olan H2020 Marie Curie bursu başlığına ilişkin 2016-2017 ve 2018-2020 çalışma programında açılan çağrılar aşağıdaki gibidir:

  Innovative Training Networks
 • MSCA-ITN-2016: Innovative Training Networks
 • MSCA-ITN-2017: Innovative Training Networks
 • MSCA-ITN-2018: Innovative Training Networks
 • MSCA-ITN-2019: Innovative Training Networks
 • MSCA-ITN-2020: Innovative Training Networks
  Individual Fellowships
 • MSCA-IF-2016: Individual Fellowships
 • MSCA-IF-2017: Individual Fellowships
 • MSCA-IF-2018: Individual Fellowships
 • MSCA-IF-2019: Individual Fellowships
 • MSCA-IF-2020: Individual Fellowships
  Research and Innovation Staff Exchange
 • MSCA-RISE-2016: Research and Innovation Staff Exchange
 • MSCA-RISE 2017: Research and Innovation Staff Exchange
 • MSCA-RISE-2018: Research and Innovation Staff Exchange
 • MSCA-RISE-2019: Research and Innovation Staff Exchange
 • MSCA-RISE-2020: Research and Innovation Staff Exchange
  Co-funding of regional, national and international programmes
 • MSCA-COFUND-2016: Co-funding of regional, national and international programmes
 • MSCA-COFUND-2017: Co-funding of regional, national and international programmes
 • MSCA-COFUND-2018: Co-funding of regional, national and international programmes
 • MSCA-COFUND-2019: Co-funding of regional, national and international programmes
 • MSCA-COFUND-2020: Co-funding of regional, national and international programmes
  European Researchers' Night
 • MSCA-NIGHT-2016: European Researchers' Night
 • MSCA-NIGHT-2018: European Researchers' Night
 • MSCA-NIGHT-2020: European Researchers' Night
  Trans-national cooperation among National Contact Points
 • MSCA-NCP-2017: MSCA National Contact Points


2-gün süren Marie Curie Bursu proje yazma ve sunma eğitimine katılmak,
ve bu alana yönelik projeler için aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Çağrılar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım