AB HORIZON 2020 ve Uluslararası İşbirliği Projeleri Ortak Arama ve Ortak Bulma


UFUK 2020 | H2020 Proje Ortak Arama

AB HORIZON 2020 çerçeve programı, AB CoSME ve AB Erasmus+ programları, AB hibe programları, KOBİ'ler için AB EUREKA ve Eurostars programları, ve tüm ikili ve çok taraflı işbirliği programları çerçevesinde ortak arama, bulma, buluşturma, eşleştirme hizmetleri vermekteyiz. Avrupa Birliği ve uluslararası projelerinize doğru partner bulmak için, partner aradığınız yurtdışı ve Avrupa’da toplam 200,000 kişiye iletiliyor, açılan proje çağrısına ve projenize uygun istediğiniz ülkelerden, istediğiniz özelliklerde partnerler bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) topluluk programları:

  • HORIZON 2020 Araştırma ve İnovasyon çerçeve programı
  • ERASMUS+ Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor hibe programı
  • CoSME İşletmelerin ve KOBi'lerin Rekabet Edebilirliği programı
  • EaSI İstihdam ve Sosyal İnovasyon programı (işgücü hareketliliği)
  • Creative EU Görsel ve İşitsel Medya, Yaratıcı, Sanatsal ve Kültürel hibe programı
  • EUREKA ve EuroStars Endüstriyel İnovasyon için Fonlar, KOBİ ve Kümeler için hibeler


Başvuru yapmak için aşağıdaki kırmızı butona basınız


Başvuru Formu

Tüm Proje Destek Hizmetleri için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım