Eğitimler

AB HORIZON 2020 programı ve diğer uluslararası ve ulusal hibe programlarına yönelik proje hazırlama eğitimleri, kurumsal kapasite geliştirme eğitimleri, proje yönetimi eğitimi, Ar-Ge ve inovasyon eğitimleri:

UFUK 2020 | H2020 Proje Yazma Çalıştayı

AB HORIZON 2020 Proje Yazma Çalıştayı

2 Gün süren AB Horizon 2020 Proje Yazma Çalıştayı genel bilgilendirme eğitimini alıp bilgi edinmiş, bir adım öteye geçip proje yazımını öğrenmek isteyen paydaşlara düzenlenmektedir. İnteraktif, projenin nasıl yazıldığı detayına inilir, proje yöneticisi adaylarına yöneliktir.

UFUK 2020 | H2020 KOBİ Aracı Proje Yazma Eğitimi

KOBİ'lere AB Proje Yazma Eğitimi: H2020 KOBİ Aracı

Türkiye'deki KOBİ'lerin tek başına başvurabileği AB hibe programı olan H2020 KOBİ Aracı hibe programına proje yazmak isteyen KOBİ'ler için düzenlenir. 2-gün süren interaktif çalıştayda projenin nasıl yazıldığı detayına inilir. Ar-Ge yapan/yapacak firmalara yöneliktir.

UFUK 2020 | COSME Proje Yazma Çalıştayı

MARIE CURIE Bursları Proje Yazma-Sunma Eğitimi

Türkiye'deki araştırmacıların tek başına başvurabileceği Marie Curie bursları hakkında bilgi edinmek, proje hazırlamak ve sunmak isteyen paydaşlara düzenlenmektedir. 2-gün süren interaktif çalıştayda projenin nasıl yazıldığı katılımcılara aktarılır.

UFUK 2020 | COSME Proje Yazma Çalıştayı

AB COSME Programı için AB Proje Hazırlama Eğitimi

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı hakkında bilgi edinmek ve bu AB Hibe programına proje hazırlamak isteyen paydaşlara düzenlenir. KOBİ gelişim, rekabetçilik ve uluslararasılaşma alanında proje fikri olanlara yönelik 1 günlük bir eğitimdir.

UFUK 2020 | H2020 Tematik Alan Eğitimi

İş Modeli Geliştirme Eğitimi + İş Planı Hazırlama Eğitimi

2 gün süren bu eğitimde yeni bir iş kurulması esnasında iş fikrinden iş modeli oluşturma, mevcut iş modelini doğrulama, bu modele bağlı iş faaliyetleri tasarlama ve iş planı hazırlama yöntemi uygulamalı bir çalıştay şeklinde katılımcılara aktarılır.

UFUK 2020 | H2020 KOBİ Aracı Proje Yazma Eğitimi

Proje Yönetimi Eğitimi (Uygulamalı Temel Eğitim)

3 gün süren Temel Proje Yönetimi eğitiminde PMI bilgi alanları (entegrasyon, kapsam, zaman, maliyet, kalite, risk, iletişim, insan kaynakları, tedarik, paydaş yönetimi) ile ilgili uygulamalı çalışmalar yapılır. Proje yönetimine yeni başlayan çalışan ve yöneticiler içindir.

UFUK 2020 | H2020 Genel Tanıtım Eğitimi

AB HORIZON 2020 Genel Bilgilendirme Eğitimi

1 Gün süren genel tanıtım eğitimi, AB hibe ve H2020 projelerine yeni başlayanlara yönelik olup bütün paydaşlar için düzenlenmektedir. Bilimsel mükemmeliyet, endüstriyel liderlik, rekabetçilik, ve toplumsal sorunlara çözümler başlıklarının genel tanıtımı yapılır.

UFUK 2020 | H2020 Tematik Alan Eğitimi

Tematik (bir sektöre odaklı) H2020 Proje Yazma Eğitimi

Tematik (sağlık, sosyal bilimler, akıllı şehirler, belediyeler, sanayi 4.0 gibi) tek bir sektöre odaklı AB Horizon 2020 Proje Yazma Eğitimi almak isteyen paydaşlara düzenlenir. 2-gün süren interaktif çalıştayda projenin nasıl yazıldığı uygulamalı olarak anlatılır.

UFUK 2020 | H2020 Proje Yazma Kampı

AB HORIZON 2020 Proje Yazma Kampı (3 Gün)

3 Gün süren AB Horizon 2020 Proje Yazma Kampı genel bilgilendirme eğitimini alıp bilgi edinmiş, bir adım öteye geçip proje yazımını öğrenmek isteyen paydaşlara düzenlenmektedir. İnteraktif, projenin nasıl yazıldığı detayına inilir, proje koordinatörü adaylarına yöneliktir.

Eğitimleri duyurmak için Twitter'da paylaşalım