İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) hibe programı
Proje Hazırlama Eğitimi


UFUK 2020 | COSME Programı Proje Yazma Çalıştayı

COSME nedir? Başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelerin rekabet gücü ve devamlılığının güçlendirilmesi, uluslararasılaşma ve yeni pazarlara erişimin geliştirilmesi, girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, yeni girişimlerin ve KOBİ'lerin kurulması, iş kurma için daha iyi iş ortamının sağlanması alanlarında projelerin desteklendiği Avrupa Birliği hibe programıdır.

İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği AB COSME Programı hakkında bilgi edinmek ve bu AB Hibe programına proje teklifi hazırlamak isteyen paydaşlara düzenlenir. KOBİ gelişim, rekabetçilik, girişimcilik ve girişimci kültürün desteklenmesi, yeni girişimcilerin hareketliliği, KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması, iş kurma ve büyüme için daha iyi bir iş ortamının oluşturulması, yeni pazarlara erişiminin iyileştirilmesi ve uluslararasılaşma alanında proje fikri olanlara yönelik 1 günlük bir eğitimdir. İnteraktif ve uygulamalı bir eğitimdir. Projenin nasıl yazılıp hazırlandığı detayına inilmektedir.

Eğitimler bulunduğunuz ilde, kurumunuzda veya online olarak verilebilir. Eğitim dili Türkçe'dir.

Eğitim almak için aşağıdaki kırmızı butona basınız


Başvuru Formu

Tüm Eğitimler için Tıklayınız!

Bu eğitimi duyurmak için Twitter'da paylaşalım