Avrupa Birliği HORIZON 2020 Programı
Tek bir Sektöre odaklı (Tematik)
Proje Yazma Eğitimi


UFUK 2020 | H2020 Tematik Proje Yazma Eğitimi

Tematik (sağlık, sosyal bilimler, akıllı şehirler, belediyeler, sanayi 4.0 gibi) tek bir sektöre odaklı AB HORIZON 2020 Proje Yazma Eğitimi almak isteyen paydaşlar için düzenlenmektedir. 2-gün süren interaktif çalıştayda projenin nasıl yazıldığı uygulamalı olarak anlatılır. İlgili sektörde çalışanlar, uzmanlar ve proje yöneticilerine yöneliktir. Eğitimler bulunduğunuz il ve kurumunuzda verilebilir. Eğitim dili Türkçe'dir.

Eğitim almak için aşağıdaki kırmızı butona basınız


Başvuru Formu

Tüm Eğitimler için Tıklayınız!

Bu eğitimi duyurmak için Twitter'da paylaşalım