ERASMUS PLUS (Erasmus+) Programı
Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi


UFUK 2020 | ERASMUS PLUS Eğitimi

ERASMUS PLUS nedir? Avrupa Birliği tarafından eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra, spor alanını da kapsayan projelerin desteklendiği bir AB hibe programıdır. ERASMUS+ programı ile kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi, ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır.

ERASMUS+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak üç ana eylem ve iki özel eylem altında toplanmaktadır: Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin öğrenme hareketliliği. Ana Eylem 2 (KA2) Yenilik ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği. Ana Eylem 3 (KA3) Politika reformuna destek. Özel Eylem (1) Jean Monnet faaliyetleri. Özel Eylem (2) Spor destekleri.

Uygulamalı Erasmus Plus Proje Hazırlama Eğitimi, ERASMUS+ Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Yüksek Öğretim, Gençlik ve Spor alanlarında verilen AB hibeleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmak ve proje hazırlamak isteyen paydaşlara düzenlenir.

ERASMUS Plus proje yazma eğitimi 2 günlük yoğun eğitim ya da 5 günlük çalıştay halinde düzenlenebilmektedir. İnteraktif çalıştayda Erasmus+ projelerinin nasıl yazıldığı uygulamalı olarak anlatılır. İlgili sektörde çalışanlar, eğitimciler, öğretmenler ile kamu kurumları, valilik, il müdürlükleri, belediyeler, ilk ve ortaöğretim kurumları, üniversiteler, ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapan uzmanlar ve proje yöneticilerine yöneliktir.

Eğitimler bulunduğunuz ilde, kurumunuzda veya online olarak verilebilir. Eğitim dili Türkçe'dir.

Eğitim almak için aşağıdaki kırmızı butona basınız


Başvuru Formu

Tüm Eğitimler için Tıklayınız!

Bu eğitimi duyurmak için Twitter'da paylaşalım