EUREKA ve EUROSTARS Programları
Proje Hazırlama Eğitimi


UFUK 2020 | EUREKA ve EUROSTARS Eğitimi

EUREKA nedir? Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini amaçlamaktadır.

EUROSTARS nedir? KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programı olan EUROSTARS, Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlatılmış bir hibe programıdır. Herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin ve büyük ölçekli işletmelerin projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Ülkemizde faaliyet gösteren yenilikçi KOBİ’ler ve büyük işletmelerin uluslararası işbirlikleri ile endüstriyel Ar-Ge projeleri yürütmelerine yönelik EUREKA ve EUROSTARS programları proje önerisi hazırlama eğitimi 2 gün sürmektedir. Eğitim interaktif çalıştay şeklinde yapılmaktadır. Ar-Ge yapan ve yapacak firmalara, uluslararası projelerde yer almak isteyen şirketlerin Ar-Ge yöneticileri ve proje sorumlularına, Ar-Ge merkezi yöneticileri ve çalışanlarına yöneliktir.

Eğitimler bulunduğunuz ilde, kurumunuzda veya online olarak verilebilir. Eğitim dili Türkçe'dir.

Eğitim almak için aşağıdaki kırmızı butona basınız


Başvuru Formu

Tüm Eğitimler için Tıklayınız!

Bu eğitimi duyurmak için Twitter'da paylaşalım