AB Birlik Programlarına yönelik
Kapasite Geliştirme Eğitimleri Başladı


UFUK 2020 | AB Birlik Programları

AB Birlik Programları (Horizon 2020, coSME, SME Inst. (KOBİ Aracı), Marie Curie Bursu, ve Erasmus+) genel bilgilendirme ve katılımı artırmaya yönelik kurumsal kapasite geliştirilmesi, AB hibe fonları hakkında farkındalık yaratılması, birlik programlarına katılımın güçlendirilmesi, bilginin yayılımı ve artmasına yönelik uygulamalı proje yazma eğitimleri ve çalıştayları başladı.

Aynı kurumdan geniş katılım talebi olması durumunda eğitimler ve çalıştaylar bulunduğunuz ilde, üniversitenizde ve kurumunuzda verilebilir. Bireysel katılım talebinde bulunanlar için Ankara'da eğitim ve çalıştay düzenlenmektedir. Eğitim dili Türkçe'dir. Sertifika verilmektedir. Eğitim almak için aşağıdaki "Başvuru Formu" tuşuna basınız.

 • Proje fikri olup AB programlarına proje teklifi hazırlamak isteyen proje yöneticilerine,
 • Türkiye'den proje ortağı olarak AB projelerine katılmak isteyen araştırmacılara,
 • Çok ortaklı multidisipliner ve interdisipliner projelerde yer almak isteyen akademisyenlere,
 • Marie Curie bursuna başvurup yurt dışında araştırma yapmayı düşünen öğretim üyelerine,
 • AB birlik programlarına katılımı artırmaya yönelik kurumsal kapasite geliştirmek isteyen üniversitelere, teknopark/teknokent ve teknoloji transfer ofisi (TTO)'lara,
 • Bölgesel yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini artırmak isteyen Kalkınma Ajanslarına,
 • İşletmelerin uluslararası rekabet edebilirliğini artırmak ve yüksek teknoloji odaklı ihracat kapasitesini geliştirmek isteyen Ticaret ve Sanayi Odalarına,
 • İşini ve girişimini hızlandırmak, küresel pazarlara açılmak isteyen tekno-girişimcilere ve teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan şirketlere,
 • İline ve ilçesine AB hibe fonu kazandırmak isteyen belediyelere,
 • Uluslararası proje destekleri ve AB hibelerinden faydalanmak isteyen Ar-Ge Merkezi ve tasarım merkezi bulunan işletmelere,
 • Geleceğe dönük, girişimci ve yenilikçi Erasmus+ eğitim ve öğrenim projeleri ile ilgilenen eğitimcilere,
 • Avrupa Birliği'nin KOBİ Aracı hibe fonuna başvurmak ve proje kabul edilme oranını ve başarısını artırmak isteyen yenilikçi KOBİ'lere, ve
 • AB hibe projeleri yazma eğitimi ve çalıştaylarına katılmak isteyen tüm ilgililere,
  duyurulur.


 • Eğitimlere kayıt olmak için aşağıdaki butona basınız


  Başvuru Formu

  Tüm Haberler için Tıklayınız!

  Twitter'da paylaşalım