AB HORIZON 2020 Programına Türkiye'den Katılımın Artması için Eğitimler Başladı


UFUK 2020 | AB Horizon2020 Programı

AB'nin Horizon 2020 hibe programı (1) Horizon 2020 çok ortaklı projeler, (2) KOBİ'lerin tek başına başvurabileceği SME Inst KOBİ Hızlandırıcı fonu, ve (3) akademisyenlerin tek başına başvurabileceği Marie Curie yurtdışı burs programı hakkında farkındalık yaratılması, AB hibe programlarına katılımın güçlendirilmesi, bilginin yayılımı ve artmasına yönelik proje yazma eğitimleri ve uygulamalı çalıştaylar başladı.

Eğitimler ve çalıştaylar (aynı kurumdan geniş katılım talebi olması durumunda) bulunduğunuz ilde, üniversitenizde ve kurumunuzda verilebilir. Bireysel katılım talebinde bulunanlar için Ankara'da eğitim ve çalıştay düzenlenmektedir. Eğitim dili Türkçe'dir. Sertifika verilmektedir. Eğitim almak için aşağıdaki "Başvuru Formu" tuşuna basınız.

 • Proje fikri olup AB H2020 programına proje teklifi hazırlamak isteyen proje yöneticilerine,
 • Türkiye'den proje ortağı olarak AB H2020 projelerine katılmayı düşünen araştırmacılara,
 • Çok ortaklı multidisipliner ve interdisipliner projelerde yer almak isteyen akademisyenlere,
 • Marie Curie bursuna başvurup yurt dışında araştırma yapmayı düşünen öğretim üyelerine,
 • AB Horizon 2020 programına katılımı artırmak ve kapasite geliştirmek isteyen kurumlara,
 • Bölgesel yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini artırmak isteyen Kalkınma Ajanslarına,
 • Teknoloji odaklı ihracat kapasitesini geliştirmek isteyen Ticaret ve Sanayi Odalarına,
 • İşini ve girişimini hızlandırmak, küresel pazarlara açılmak isteyen tekno-girişimcilere,
 • AB Horizon 2020 hibelerinden faydalanmak isteyen Ar-Ge Merkezi bulunan işletmelere,
 • İline ve ilçesine AB Horizon 2020 hibe fonu kazandırmak isteyen belediye yönetimine,
 • Üniversitesinde eğitim düzenletmek isteyen teknopark/teknokent ve TTO yöneticilerine,
 • Avrupa Birliği'nin H2020 KOBİ Aracı hibe fonuna başvurmak isteyen yenilikçi KOBİ'lere,
 • AB Horizon 2020 proje yazma eğitimi ve çalıştaylarına katılmak isteyen tüm ilgililere,

  duyurulur.


 • Eğitimlere kayıt olmak için aşağıdaki butona basınız


  Başvuru Formu

  Tüm Haberler için Tıklayınız!

  Twitter'da paylaşalım