Türkiye'de Akademisyen Sayısı ve
Akademik Unvanların Dağılımı (2017)


UFUK 2020 | Akademisyen Sayısı 2017

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayınlanan 2017 yılı istatistiksel verilerine göre Türkiye'de akademisyen sayısı 150 binin altına düştü. Toplam akademisyen sayısı bir önceki sene 153 binin üzerindeydi (Referans: link). Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinin akademik personel kadrolarında 83 bin 747 erkek, 65 bin 995 kadın olmak üzere toplam 149 bin 742 akademisyen görev yapıyor. Akademik unvanların dağılımı ise aşağıda sıralanmıştır:


1) Profesör : 22,474
2) Doçent : 14,098
3) Yardımcı Doçent : 34,369
4) Öğretim Görevlisi : 20,236
5) Araştırma Görevlisi : 45,067
6) Okutman : 9,740
7) Uzman : 3,758


Ülke genelindeki tüm üniversitelerde (devlet ve vakıf) görev yapan bütün akademik personel verilerini içerecek şekilde yapılan istatistik çalışmaya göre akademisyenlerin yüzdelik dağılımı ise aşağıda sıralanmıştır. Yrd.Doç. sayısının Doçentlerin 2.5 katı kadar olduğu görülüyor:


1) Arş. Gör. : %30,1
2) Yrd. Doç. : %23.0
3) Profesör : %15,0
4) Öğr. Gör. : %13,5
5) Doçent    : %9,4
6) Okutman : %6,5
7) Uzman     : %2,5


2017 yılındaki öğretim üyeleri sayındaki değişimin dağılımı (2016 yılına göre) aşağıdaki gibidir. Akademik kadrolarda en fazla azalma doçent doktor ve araştırma görevlisi sayısında yaşanırken, akademisyen kadrosunda en fazla artış ise yardımcı doçent kadrosu oldu. Doktorasını bitiren araştırma görevlilerinden öğretim üyesi kadrosuna atanamayanların üniversiteden ve akademisyenlikten ayrıldıkları anlaşılıyor. Doçentlerden çok az bir kısmının profesörlüğe yükselebildiği görülmekte olup, rakamlardaki en dikkat çekici yan ise doçentlerin yaklaşık %6'sının artık üniversitedeki akademik kadrolarda görev yapmadığının anlaşılmasıdır:


1) Profesör : 58 kişi arttı
2) Doçent : 925 kişi azaldı
3) Yardımcı Doçent : 1,068 kişi arttı
4) Öğretim Görevlisi : 707 kişi azaldı
5) Araştırma Görevlisi : 2,306 kişi azaldı
6) Okutman : 555 kişi azaldı
7) Uzman : 107 kişi azaldı
AB hibe fonlarından yararlanmak isteyen akademisyenler, aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Bu haberi Twitter'da paylaşalım