Ar-Ge Desteklerinin Etki Analizi ve
Etki Değerlendirme Çalışmaları


UFUK 2020 | Bilim, Teknoloji ve Sanayi Politikaları

Ülkemizin kalkınması ve rekabet gücünün artması için verilen pek çok Ar-Ge destek mekanizması bulunmaktadır. Bu destek programların maliyetlerinin kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı göz önünde bulundurulduğunda, devletin kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Söz konusu programların sonuçlarını ölçen yöntem "Etki Analizi ve Değerlenme" olarak bilinen yöntemler bütünüdür.

Türkiye'deki Ar-Ge desteklerinin etkinliği ODTÜ'de gerçekleşen Bilim ve Teknoloji Çalışmaları konferansında ele alındı. Türkiye'de sunulan mali ve teknik destek mekanizmalarında izleme değerlendirme ve etki analizi sistematiğinin eksik olduğu, ve üzerinde durulmaya henüz yeni başlanıldığı açıklandı. Bilim, sanayi ve teknoloji politikaları, etki değerlendirme ve inovasyon kapasite geliştirme alanlarında UFUK 2020 tarafından tasarlanan hizmetler ilginizi çekebilir.

Ar-Ge desteklerindeki temel amaç, ithalata bağımlılığı azaltmak, yüksek teknoloji ihracatını arttırmak, verimlilik ve üretkenliği arttırmak, uluslararası rekabetin geliştirilmesi, Türkiye'nin üretim alt yapısını sürdürülebilir bir şekilde yerli ve milli teknolojiler ile arttırmaktır. Tüm bu sebeplerden dolayı, uygulanan veya uygulanması planlanan kamu politika, program ve projelerinin etki analizinin ve etki değerlendirmesinin yapılmasının önemi vurgulandı.


Ar-Ge ve İnovasyon projeleriyle ilgileniyorsanız, aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım