Avrupa Birliği (AB)'deki KOBİ Tanımı


UFUK 2020 | AB KOBİ Tanımı

Avrupa Birliği (AB)'de bir işletmenin "Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ)" olarak tanımlanması için yıllık net satış hasılatının 50 Milyon Euro veya mali bilanço toplamı üst sınırının 43 milyon Euro olması gerekiyor. AB'ye göre KOBİ, "250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 50 milyon Euro'yu aşmayan ve kendi içerisinde mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimlerdir.

Buradaki dikkat çeken husus Türkiye'deki KOBİ tanımının (referans link) Avrupa Birliği'den farklı olduğudur. Buna göre, yukarıdaki AB KOBİ tanımına uyan Türkiye'de büyük ölçekli şirketler, Avrupada KOBİ sayıldığından, AB'nin KOBİ Aracı hibe programına başvurabilirler.


KOBİ'lere yönelik hibelerle ilgileniyorsanız, aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım