Avrupa Teknoloji Platformları
ve Teknolojik İşbirliği Ağları


UFUK 2020 | Avrupa Teknoloji Platformları

Avrupa Teknoloji Platformları, endüstride Avrupa'nın önemli kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturdukları, teknoloji ve inovasyon transferini harekere geçirerek Avrupa'nın rekabet gücünü artıran paydaş grupları, bilgi paylaşım platformları, sektörel ve teknolojik işbirliği ağlarıdır.

Avrupa Komisyonu tarafından tanınan Avrupa Teknoloji Platformları aşağıda sıralanmıştır:

Gıda, Tarım, Orman ve Bio-tabanlı Ekonomi
1) EATIP : Avrupa Akuakültür Teknolojileri
2) ETPGAH : Küresel Hayvan Sağlığı
3) FABRE TP : Çiftlik Hayvanı Islah ve Üreme Teknolojileri
4) Food for Life : Yaşam için Gıda Teknolojileri
5) Forest-based Sectors : Orman Tabanlı Sektör Teknolojileri
6) Plants for Future : Gelecek için Bitkiler
7) TP Organics : Organik Ürün ve Süreç Teknolojileri

Enerji ve Tabii Kaynaklar
1) Biofuels : BiyoEnerji
2) EU PV TP : Fotovoltaik Enerji
3) TP OCEAN : Okyanus Enerjisi
4) RHC : Yenilenebilir Isıtma ve Soğutma
5) SmartGrids : Akıllı Şebekeler
6) SNETP : Sürdürülebilir Nükleer Enerji
7) ETIPWind : Rüzgar Enerjisi
8) ZEP : Sıfır Emisyon

Çevre ve Su Kaynakları
1) WssTP : Su Temini ve Sağlığı Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1) ARTEMIS : Gömülü Zeka
2) ENIAC : Nano Elektronik
3) EPoSS : Akıllı Sistem Entegrasyonu
4) ETP4HPC : Yüksek Performanslı Hesaplama
5) euRobotics [AISBL] : Robotik
6) NEM : Medya ve İçerik Teknolojileri
7) NESSI : Yazılım Teknolojileri
8) Networld 2020 : İletişim Teknolojileri
9) Photonics 21 : Fotonik Teknolojileri

Malzeme ve İmalat Teknolojileri
1) ECTP : Yenilikçi Yapılı Çevre
2) ESTEP : Çelik Teknolojisi
3) EuMaT : İleri Mühendislik Malzemeleri
4) FTC : Tekstil Platformu
5) Manufuture : Sürdürülebilir İmalat
6) Nanomedicine : Nano Tıp
7) SMR : Sürdürülebilir Mineral Kaynakları
8) SusChem : Sürdürülebilir Kimya

Ulaştırma (Kara, Hava, Deniz, Raylı)
1) ACARE : Avrupa Havacılık Araştırmaları Danışma Konseyi
2) ALICE : Avrupa Lojistik İnovasyon Birliği
3) ERRAC : Avrupa Demiryolu Araştırmaları Danışma Konseyi
4) ERTRAC : Avrupa Kara Yolu Ulaşımı Araştırmaları Danışma Konseyi
5) Waterborne : Denizyolu Ulaşım Teknolojileri

Yeni ve Gelişen Teknolojiler
1) Nanofutures : Nano Teknolojiler
2) Industrial Safety : Endüstriyel Güvenlik
3) ConXEPT : Tüketim Maddeleri


Aynı alanda faaliyet gösteren çeşitli ülkelerdeki çok sayıda paydaşın farklı talepleri gündeme getirdiği bir ortamda, bütün paydaşları ortak bir amaç üzerinde birleştirerek bir konsorsiyum halinde temsil eden bu platform ve işbirliği ağları içerisinde bulunmak önemli olabilmektedir.


AB Fonlarından yararlanmak isteyen araştırmacılar, KOBİ ve büyük sanayi Ar-Ge Merkezleri, proje hazırlama kapasitesini geliştirmek isteyen kurumlar, aşağıdaki kırmızı butona basınız:


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Bu haberi Twitter'da paylaşalım