Devlet Üniversiteleri Sıralaması (DÜS) 2018


Devlet Üniversiteleri Sıralaması 2018

(NOT: Vakıf Üniversiteleri Sıralamasına buradan ulaşabilirsiniz.)

Öğretim elemanlarının aldığı akademik teşvik ödemelerinin büyüklüğüne bağlı puanlamaya göre Devlet Üniversitelerinin performans Sıralaması (DÜS) 2018 belirlendi. Üniversitelerin akademik teşvik komisyonlarınca onaylanan puanları ile YÖK tarafından yayınlanan öğretim üyesi verilerinin kullanıldığı sıralama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirildi.

Akademik teşvik yönetmeliğine göre, devlet üniversitelerinin performansları "projeler, araştırmalar, akademik yayınlar, tasarımlar, sergiler, patentler, alınan atıflar, uluslararası tebliğler ve ödüller" olmak üzere 9 başlıkta sınıflandırılıyor ve puanlama yapılıyor.


Ar-Ge destekleri ile ilgileniyorsanız, aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım