Erasmus+ hibe programı 30. yılına ulaştı


UFUK 2020 | Akademisyen Sayısı

İnsanların iş bulma şanslarını artırmaları, sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin yeni bir perspektif geliştirmeleri, yeni bir dil öğrenmeleri, Avrupa vatandaşlığı fikrini daha iyi kavramaları veya gönüllülük ile ilgili yeni bir motivasyon kazanmaları… Erasmus+ daha buna benzer birçok başarı hikâyesi üretti. Erasmus+ hibe programı tam 30 yıldır hayatlarımızı değiştiriyor.

  1) Erasmus+ OKUL EĞİTİMİ hibeleri:
 • Öğretmenler ve diğer eğitim personeline öğretim faaliyetlerine katılım, işbaşı gözlem, yurtdışında yapılandırılmış kurslara ve eğitim faaliyetlerine katılım imkanları sunar. Erasmus+ ile okulların stratejik ortaklık projelerine katılmaları da mümkündür.
  2) Erasmus+ MESLEKİ EĞİTİM hibeleri:
 • Mesleki eğitim öğrencilerine ve personeline eğitim alma, staj yapma ve yurtdışında deneyim kazanma imkanı sağlar. Mesleki eğitim kurumlarının da Erasmus+ aracılığıyla stratejik ortaklık projelerine katılım sağlamaları mümkündür.
  3) Erasmus+ YETİŞKİN EĞİTİMİ hibeleri:
 • Yetişkin eğitimi personeline öğretme faaliyetlerinde bulunma, işbaşı gözlem, yurtdışında yapılandırılmış kurslara ve eğitim faaliyetlerine katılım imkanı sunar. Yetişkin eğitimi alanında aktif kurumların Erasmus+ stratejik ortaklıklar projelerinde yer alması da mümkündür.
  4) Erasmus+ YÜKSEKÖĞRETİM hibeleri:
 • Lisans ve lisansüstü öğrencilerine eğitim ve staj imkanlarının yanı sıra akademik ve idari personele eğitim alma ve ders verme imkanları sunar. Bunun yanında Erasmus+, yükseköğretim kurumlarına stratejik ortaklık projelerine katılma imkanı sağlar.
  5) Erasmus+ GENÇLİK hibeleri:
 • Gençlerin çıraklık, gönüllülük ve değişim programları aracılığıyla yeni beceriler elde ederek onların ufuklarını genişletmeye yardımcı olacak birçok fırsat sunar. Bunun yanında Erasmus+ gençlik organizasyonlarına ve kurumlarına stratejik ortaklık projelerine katılım imkanı da sunmaktadır.
  6) Erasmus+ SPOR hibeleri:
 • Avrupa spor boyutunun sistematik olarak geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülecek olan projelere destek sağlanmaktadır. Yerel, bölgesel, ulusal veya Avrupa seviyesinde spor veya fiziksel faaliyetler gerçekleştiren kurum, kuruluş ve kamu kurumları arasında yeni uygulamaların geliştirilmesini sağlar. Bunun yanında, Avrupa genelinde organize edilen spor etkinliklerine, finansal destek imkanı da sunmaktadır.


Avrupa Birliği ERASMUS+ Proje Çağrıları ve hibe duyuruları sayfası ilginizi çekebilir.

Erasmus+ programı Yükseköğretim ile birlikte Okul Eğitimi, Yetişkin Eğitimi, Mesleki Eğitim, Gençlik ve Spor alanlarındaki projelere hibe desteği vererek Avrupa’nın beşeri sermayesinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Erasmus+ 30 yıldır yaşamları değiştiriyor, ufukları açıyor.
AB Erasmus+ hibe fonları ile ilgineniyorsanız, aşağıdaki kırmızı butona basınız:


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Bu haberi Twitter'da paylaşalım