AB HORIZON 2020 Programı
Akıllı Şehirler (SMART CITIES)
2018 yılı proje çağrıları açıldı


UFUK 2020 | Akıllı Şehirler 2018

Avrupa Birliği Horizon 2020 hibe programı Akıllı Şehirler, Sürdürülebilir Kentler, Akıllı Binalar, Şehircilik ve Belediyecilik, Şehirler için İnovasyon ve Değişim, Kentsel Dönüşüm, İnşaat ve Yapı Sektöründe İnovasyon, Geleceğin Şehirleri, Kentsel Alanlarda Doğa-tabanlı Çözümler, GIS, CBS Uygulamaları, Enerji Verimli Binalar, Bina Bilgi Modellemesi, Kentsel Planlama, Kentsel Altyapı, Sürdürülebilirlik, Yaşanabilir Şehirler ve Mekânlar, ve Akıllı Şehirlere Dönüşüm tematik alanı altında 2018 yılı açılacak proje çağrı başlıkları yayınlandı. Çağrılara ulaşmak için aşağıdaki "Çağrılar" tuşuna basınız. (Eğitimler, destekler ve bilgi formu için ilgili butona basınız):

Akıllı Şehirler ve Sürdürülebilir Kentler alanında yenilikçi proje fikri olup AB H2020 programına proje teklifi hazırlamak isteyen proje yöneticilerine, proje ortağı olarak AB projelerine katılmak isteyen araştırmacılara, ve çağrı ile ilgilenen şehirler, belediyeler, büyükşehir belediyeleri, bölgesel kalkınma ajansları, ilgili kurumlar ve tüm araştırmacılara duyurulur.

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım