AB HORIZON 2020 Hibe Programı
Enerji ve Tabii Kaynaklar
2019 yılı proje çağrıları açıldı


UFUK 2020 | Enerji 2019
Tüm hakları saklıdır © Görsel içerik izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Avrupa Birliği Horizon 2020 hibe programı Enerji ve Tabii Kaynaklar, Güvenli ve Temiz Enerji, Akıllı Enerji Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Güneş ve Rüzgar Enerjisi, Fosil Yakıtlar, Biyoyakıtlar, Petrol, Doğal Gaz ve Kömür, Düşük Karbon Ekonomisi, Enerji Teknolojileri, Enerji Verimliliği tematik alanı 2019 yılı proje çağrıları açıldı. Çağrılara ulaşmak için aşağıdaki "Çağrılar" tuşuna basınız. (Projelerin nasıl yazıldığını öğrenmek ve çalıştaylara katılmak için aşağıdaki "UFUK 2020 eğitimleri" tuşuna; proje desteği almak, yurt dışından proje ortağı bulmak ve proje yazdırmak için aşağıdaki "UFUK 2020 destekleri" tuşuna, ve bilgi almak için bilgi formu butonuna basınız):

Enerji ve Tabii Kaynaklar alanında yenilikçi proje fikri olup AB H2020 programına proje teklifi hazırlamak isteyen proje yöneticilerine, proje ortağı olarak AB projelerine katılmak isteyen araştırmacılara, ve çağrı ile ilgilenen tüm araştırmacılara duyurulur.

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım