AB HORIZON 2020 Hibe Programı
KOBİ Aracı (SME INSTRUMENT)
2019 yılı proje çağrıları açıldı


UFUK 2020 | KOBİ Aracı 2019
Tüm hakları saklıdır © Görsel içerik izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Avrupa Birliği Horizon 2020 hibe programı KOBİ Aracı tematik alanı 2019 yılı proje çağrıları açıldı. Türkiye'deki KOBİ'lerin tek başına başvurabileceği bu program ile (Faz 1)'de teknolojik / teknik / pratik / ekonomik uygulanabilirlik içeren fizibilite çalışması yapmak için 50,000 Euro ve (Faz 2)'de iş konseptini piyasaya hazır bir ürün, hizmet veya sürece dönüştürmeye yönelik ürün geliştirme süreci için 2.5 MİLYON Euro'ya kadar hibe desteği veriliyor. Çağrılara ulaşmak için aşağıdaki "Çağrılar" tuşuna basınız. (Projelerin nasıl yazıldığını öğrenmek ve çalıştaylara katılmak için aşağıdaki "UFUK 2020 eğitimleri" tuşuna; proje desteği almak, yurt dışından proje ortağı bulmak ve proje yazdırmak için aşağıdaki "UFUK 2020 destekleri" tuşuna, ve bilgi almak için bilgi formu butonuna basınız):

Teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve sanayi sitelerinde yer alan yenilikçi KOBİ'lere yönelik özel olarak tasarlanan ve 2-gün süren uygulamalı KOBİ Aracı (SME Instrument) Proje Yazma Eğitimi'ne katılın. KOBİ'lere yönelik AB hibeleri alanında farkındalık yaratılması, bilginin yayılımı, kapasite geliştirme, AB projelerine katılımın güçlendirilmesi ve artırılması ihtiyacı duyan Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları, Sanayi Odası Başkanlığı ve ilgili eğitim birimleri, Teknokent/Teknopark yönetici şirketleri, bölgesel kalkınma ajansları, Ar-Ge Merkezi bulunan işletmeler, ve Ar-Ge yapan/yapacak yenilikçi firmalara duyurulur.

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım