İşletme Geliştirme Destek Programı


UFUK 2020 | İşletme Geliştirme Programı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından KOBİ'ler için 9 maddelik yeni bir destek paketi açıklandı. İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında KOBİ'lere 290.000 TL'ye kadar destek veriliyor. Bu yeni destek programının amacı ve gerekçesi: küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması, markalaşması, uluslararası iş geliştirmesi, ekonomideki paylarının arttırılması, eğitimler ile kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

9 maddelik yeni destek programı aşağıdaki gibidir:

   Destek Adı  Destek Miktarı
   1   Yurt İçi Fuar Desteği   Destek üst limiti 50.000 TL
   2   Yurt Dışı İş Gezisi Desteği   Destek üst limiti 20.000 TL*
   3   Nitelikli Eleman İstihdam Desteği   Destek üst limiti 50.000 TL**
   4   Eğitim Desteği   Destek üst limiti 20.000 TL
   5   Enerji Verimliliği Desteği   Destek üst limiti 35.000 TL
   6   Tasarım Desteği   Destek üst limiti 25.000 TL
   7   Sınai Mülkiyet Hakları Desteği   Destek üst limiti 30.000 TL***
   8   Belgelendirme Desteği   Destek üst limiti 30.000 TL***
   9   Test ve Analiz Desteği   Destek üst limiti 30.000 TL

  (*) "KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri" kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB'in düzenlediği yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 oranında destekleniyor.
  (**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 ilave ediliyor.
  (***) Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK)’dan alınacak belgeler, %100 oranında destekleniyor.

Destek oranları bölge farkı olmaksızın %60’ta sabitlenmiş olup destekten yararlanma süresi ise 2 yıl olarak belirlendi. Eğer bu program sayesinde KOBİ'nin net satış hasılatında %10 oranında artış olursa aynı KOBİ bir defa daha bu programa başvuru yapabiliyor. İşletme Geliştirme Destek Programı’na başvurmak isteyen KOBİ'lerin, gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB veritabanına kayıtlı olması, ve KOBİ bilgi beyannamesi’nin güncel olması gerekiyor. Desteğin uygulanması hususunda ayrıntılı bilgi için KOSGEB'den bilgi alabilirsiniz.

Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan sanayicilerimize, büyük işletmelere, teknoloji geliştirme bölgelerindeki yenilikçi KOBİ'lere, ve teknoloji tabanlı girişimcilere yönelik Ar-Ge, İnovasyon, Girişimcilik, Yenilikçilik, Rekabetçilik, Uluslararasılaşma ve İhracat alanlarında UFUK 2020 tarafından yeni hizmetler tasarlandı. Bahsi geçen alanlarda kurumsal kapasite geliştirme, farkındalık yaratılması ve bilginin yayılımı ihtiyacı duyan Ticaret Odası ve Sanayi Odası, Kalkınma Ajansı, Teknokent ve Teknopark yönetici şirketleri, Ar-Ge Merkezi bulunan işletmeler ile Ar-Ge yapan/yapacak kurum ve kuruluşların ilgisini çekebilir.


KOBİ'lere yönelik hizmetler ile ilgileniyorsanız, aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım