Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
ve Türkiye'nin Payı


IPA Bileşenleri

Avrupa Birliği, aday ülkelere tüm alanlarda gereken uyumu sağlayarak üyeliğe hazırlanmaları için geniş çapta maddi yardım temin etmektedir. Türkiye, AB’nin söz konusu yardımlarından uzun süredir faydalanmaktadır.

Avrupa Birliği'nin dış mali yardım mekanizması olan AB'ye Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı, kısaca IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) yedi yıllık dönemleri kapsar. AB uyum süreci kapsamında aday ve potansiyel aday ülkelerin gerçekleştirmeleri gereken mevzuat uyumu, kurumsal yapılanma, ekonomik ve sosyal uyum projelerinin finanse edilebilmesi için AB tarafından sağlanan mali ve teknik destekleri içerir. IPA bir hibe programı olup, 5 bileşen ve 10 alt-bileşenden oluşur. Her alt-bileşene karşılık gelen Türkiye'de bir sorumlu kuruluş bulunmaktadır.

IPA Ülkeleri

AB'nin IPA desteği verdiği 9 ülke bulunmaktaydı: Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, İzlanda, Makedonya, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye. Hırvatistan 2013 yılında AB üyesi oldu, İzlanda ise 2013 yılında AB üyeliği başvurusunu geri çekti. Bu sebeple, Avrupa Birliği 2014 yılından itibaren 7 ülkeye IPA desteği vermeye devam etmektedir. AB bu ülkeler arasından en çok Türkiye'ye hibe kaynağı ayırma gereği duymuştur. IPA-I'de toplam bütçenin %48'i ve IPA-II programında toplam bütçenin %38'i Türkiye'ye hibe verilmek üzere ayrılmıştır.

2007-2013 yılları arasını kapsayan IPA-I döneminde Türkiye'ye tahsis edilen hibe miktarı yaklaşık 4,8 Milyar Euro idi. 2014-2020 yılları arasını kapsayan IPA-II döneminde ise Türkiye'ye yaklaşık 4,5 Milyar Euro tahsis edildi. Tahsis edilen bu miktarları kullanmak için, IPA'nın ilgili alt-bileşeninden sorumlu kurum tarafından proje başvuru çağrı ilanlarına çıkılır, projeler seçilir, sözleşmeler imzalanır, ödeme ve raporlama işlemleri yürütülür. Bazı durumlarda Türkiye'den yeterli sayıda proje üretilemediği, AB projesi nasıl yazılır bilinmediği ve yeterli sayıda IPA projesi yazılmadığı için tahsis edilen fondan kullanılmayan kısım AB tarafından geri alınır.

Bunlara ek olarak, AB mali yardımlarında kesinti sorunu ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği’nde Türkiye’deki kurumların IPA fonlarını etkili ve verimli bir şekilde yönetme kapasitesine ilişkin kaygılar bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu’nun bütçeden sorumlu komiseri Günther Oettinger, AB’nin 2014-2020 döneminde Türkiye’ye ödemeyi taahhüt ettiği 4,5 milyar Euro'luk IPA-II mali yardımının ödeneceğini sanmadığını ifade etmiş, 25.Ekim.2017 tarihinde Avrupa Parlamentosu oy çokluğuyla Türkiye’ye verilmekte olan mali yardımların azaltılmasını önermiştir.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin gelişmişlik düzeyine ulaşabilmesi için Türkiye’ye verilen IPA mali yardımlarını etkin bir şekilde kullanması gerektiği açıktır. IPA-II projeleri hazırlama ve uygulama eğitimlerine katılın, IPA projesi yazın, AB'den hibenizi alın!


IPA projeleri ile ilgileniyorsanız, aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım