KOBİ Aracı Hibe Programından 5-Yılda En Çok Proje Desteği Alan Ülkeler


AB KOBİ Aracı'nda Türkiye'nin payı

AB KOBİ Aracı (SME instrument) hibe programından 2014-2018 yılları arasında en çok proje desteği alan ülkeler ve nüfus başına düşen proje sayısına göre ülkelerin başarı sıralaması.

AB H2020 KOBİ Aracı hibe programından en fazla pay alan ülke 772 proje ile İspanya. İkinci sırada AB'den 540 proje alan İtalya var. İngiltere ise 386 proje ile sıralamada üçüncü olmuş.

Türkiye ise KOBİ Aracı programından 5 yılda sadece 28 proje desteği alabilmiş. Ülkelerin başarı sıralaması ise nüfus başına düşen proje sayısına göre hesaplanmış. Bu durumda, İzlanda 330 Bin nüfusu ile 56 proje alarak başarı sıramasında ilk sırada. Türkiye ise 80 Milyon'luk nüfusuna göre 28 proje alarak sıralamada sondan dördüncü olmuş. Başarı sıralamasında Türkiye'nin gerisinde sadece Ukrayna, Romanya ve Ermenistan var.

Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 hibe programına dâhil olabilmek için AB’ye €451 Milyon Euro katılım payı veren Türkiye, projelerden bugüne kadar yeterli miktarda hibe alamadı. Yukarıdaki sonuçlar, Türkiye'nin Horizon 2020 programına katılımı artırmak amacıyla AB'den alınan mali ve teknik destek projelerinin, ve bu projeler kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı uzmanların bir fayda sağlamadığını gösteriyor. Türkiye'nin başarı sıralamasındaki yeri, bilgi çoğaltıcıları sisteminin etkin çalışmadığını ve tek başına yeterli bir sistem olmadığını ortaya koyuyor.

Türkiye'nin hedefi AB'ye verilen bu katılım miktarının üzerine çıkmak ve geriye €1 Milyar Euro alabilmek. Bu hedefe ulaşabilmek için, yenilikçi ve rekabetçi bir KOBİ Aracı projesinin nasıl yazıldığını doğru öğrenerek, daha çok proje teklifi hazırlamak ve sunmak gerekiyor.


AB projeleriyle ilgileniyorsanız, aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım