KOBİ Aracı (Faz 1) Fizibilite ve (Faz 2) Ürün Geliştirme Desteği Çağrısı Açıldı


UFUK 2020 | KOBİ Aracı

Türkiye'deki KOBİ'lerin tek başına başvurabileceği Avrupa Birliği (AB) KOBİ Aracı hibe programından (Faz 1)'de teknolojik / teknik / pratik / ekonomik uygulanabilirlik içeren fizibilite çalışması yapmak için 50,000 Euro ve (Faz 2)'de iş konseptini piyasaya hazır bir ürün, hizmet veya sürece dönüştürmeye yönelik ürün geliştirme süreci için 2.5 MİLYON Euro'ya kadar hibe desteği veriliyor. (Faz 3) ticarileştirme aşamasında ise herhangi bir bütçe desteği olmaksızın, yatırımcılarla bir araya gelinen özel toplantılara katılım, ve pazara çıkış ve büyümede gerekli olan girişim sermayesine (Venture Capital) ve diğer finansal araçlara erişim desteği veriliyor.

Teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve sanayi sitelerinde yer alan yenilikçi KOBİ'lere yönelik özel olarak tasarlanan ve 2-gün süren uygulamalı KOBİ Aracı (SME Instrument) Proje Yazma Eğitimi'ne katılın. KOBİ'lere yönelik AB hibeleri alanında farkındalık yaratılması, bilginin yayılımı, kurumsal kapasite geliştirme, katılımın güçlendirilmesi ve artırılması ihtiyacı duyan Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları, Sanayi Odası Başkanlığı ve ilgili eğitim birimleri, Teknokent ve Teknopark yönetici şirketleri, bölgesel kalkınma ajansları, Ar-Ge Merkezi bulunan işletmeler, ve Ar-Ge yapan/yapacak yenilikçi firmaların ilgisini çekebilir.


KOBİ'lere yönelik AB hibeleri ile ilgileniyorsanız, aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım