Türkiye'deki KOBİ Tanımı Değişti


UFUK 2020 | KOBİ Tanımı

Bir işletmenin "Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ)" olarak tanımlanması için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırı 125 milyon TL olarak belirlendi. Bakanlar Kurulu'nun "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, KOBİ, "250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon lirayı aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler" olarak tanımlandı. (Değişiklikten önce bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanması için, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu üst sınırının 40 milyon lira olması gerekiyordu.)

Türkiye'deki KOBİ tanımının değişmesiyle artık daha fazla işletme KOSGEB ve diğer devlet destekleri ve teşviklerinden yararlanabilecek. Karara göre, KOBİ destek başvuruları ilgili kuruma yazılı yapılabileceği gibi, elektronik ortamdan da gerçekleştirilebilecek.

KOBİ'lere yönelik hibelerle ilgileniyorsanız, aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım