MARIE CURIE Bursları
(IndIvIdual FellowshIps) Bireysel Araştırma Bursları 2018 yılı çağrısı açıldı


UFUK 2020 | MARIE CURIE Bursları

Avrupa Birliği Horizon 2020 hibe programı kapsamında Türkiye'deki araştırmacıların tek başına başvurabileceği Marie Curie bursları 2018 yılı çağrıları açıldı. Son başvuru tarihi 12.Eylül.2018. Araştırmacıların uluslararası ve sektörlerarası araştırma yapmak üzere dolaşımına destek veren Bireysel Araştırma Bursuna başvurular başladı. Tüm araştırma alanlarından proje önerileri destekleniyor ve ülkelerarası dolaşıma olanak sağlıyor. Bireysel araştırma bursuna başvuru yapmak isteyenler gitmek istedikleri ülkeden bir kurum belirlemeli, bir araştırma projesi hazırlamalı ve projeyi çağrı kapanış tarihine kadar AB'ye sunmalıdır.

Araştırmasının bir bölümünü (12-24 ay arası) yurtdışında (Avrupa’da ya da Avrupa dışında) geçirmek isteyen, veya yurtdışından Türkiye’ye yeni gelmiş/gelmeyi düşünen araştırmacılar için hazırlanan ve 2-gün süren Marie Curie Proje Yazma-Sunma Eğitimi'ne katılın.

Marie Skłodowska-Curie Araştırma (MSCA) Programları ve Bursları nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve böylece Avrupa’yı ve Türkiye’yi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor.


MARIE CURIE burslarıyla ilgileniyorsanız, aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım