Sanayici, KOBİ ve Girişimciler için
16 Maddelik Yeni "Destek Paketi"


UFUK 2020 | Sanayi Destek Paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayiciler, KOBİ'ler ve teknoloji girişimcileri için 16 maddelik yeni bir Destek Paketi açıklandı. Sektörün talepleri de dikkate alınarak, yerlileştirme adımları ve Milli Teknoloji Hamlesi hızlandırılıyor. Türkiye'nin yeni ekonomi modelindeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçeye ilave yük getirmeksizin, ülkemizdeki sanayici, KOBİ ve teknoloji girişimcilerinin üzerindeki yükü hafifletmek ve güçlenerek ilerlemelerini sağlamak amaçlanıyor.


16 maddelik yeni Destek Paketi ve eylem listesi aşağıdaki gibidir:

 • 1) Yerlileştirme programı: Sanayimizin ara malı ithalatını oluşturan 2739 ürün grubu; teknoloji seviyesi, ithalatımız içindeki payı, uluslararası pazar ve rekabet potansiyeli ile ülkemizin üretim yetenekleri dikkate alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından incelendi. Bu inceleme doğrultusunda, minimum 30 Milyar dolarlık ithalata karşılık gelen öncelikli ürün gruplarının yerlileştirilmesi çalışmaları başlatılıyor.
 • 2) Yerli ürünlere fiyat avantajı: Orta ve yüksek teknoloji ürün grupları için kamu ihalelerinde yerli ürünlere %15 zorunlu fiyat avantajı tebliğinin etkin şekilde uygulanması için takip mekanizması oluşturuluyor.
 • 3) Sanayi işbirliği projelerinin etkin bir şekilde uygulanması: Kamu ihalelerinde yenilik, yerlileştirme ve teknoloji transferini sağlayacak, sanayi işbirliği projelerinin yaygın ve etkin bir şekilde uygulanması için destek ve takip mekanizması oluşturuluyor.
 • 4) Haksız rekabetin önüne geçilmesi: İthal sanayi ürünlerinin can, mal, çevre güvenliği ve kalite açısından denetimi özenle gerçekleştiriliyor, yerli üreticimizin haksız rekabete maruz kalması önleniyor.
 • 5) OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi: Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım yapacaklar için bedelsiz arsa tahsisi uygulamasının kapsamını genişletiliyor.
 • 6) Teşvik belgeli yatırımcılara arazi tahsisi: Yatırım teşvik belgesi almış firmaların yatırım yeri bulma süreçlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalanarak hızlandırılıyor.
 • 7) Yerel potansiyelin harekete geçirilmesi: Yerel potansiyeli harekete geçirmek ve refahın tüm yurda dengeli yayılmasını sağlamak amacıyla, Kalkınma Ajansları üzerinden yaklaşık 1500 projeye 500 milyon TL destek sağlanıyor.
 • 8) Teknoloji Geliştirme Bölgelerine yeni destekler: Yıl sonuna kadar, Teknoloji Geliştirme Bölgelerine toplam 100 Milyon TL destek veriliyor. Tamamlanma aşamasına gelen teknoparklara öncelik verilerek, faaliyete geçmeleri hızlandırılıyor.
 • 9) Reel sektörün rekabet ve yenilikçilik kabiliyetinin artırılması: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından AB fonları desteği ile yürütülmekte olan Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı kapsamında, yaratıcı sektörler ve girişimcilik alanlarında 60 milyon Avro'luk fon yatırımcıların hizmetine sunuluyor.
 • 10) Ar-Ge desteğine kur farkı düzenlemesi: KOBİ Ar-Ge başlangıç destek programında yer alan 500 bin TL proje bütçesi üst sınırını 600 bin TL'ye çıkarılıyor. Teknoloji tabanlı girişim sermaye desteği programında proje destek üst sınırları 200 bin TL'ye çıkarılıyor. Sanayi destekleri kapsamında kur farkı dolayısıyla oluşacak maliyet artışlarına destek olunuyor.
 • 11) Ar-Ge'nin ticari ürüne dönüşmesi: Ar-Ge sonucunda çıkan ürünlerin üretim ve ihracatını desteklemek amacıyla 50 Milyon TL üretim yatırım desteği sağlanıyor.
 • 12) Temel bilimler mezunlarına istihdam desteği: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunlarına aylık brüt asgari ücret tutarında destek veriliyor. Bu amaçla, yıl sonuna kadar 15 Milyon TL'lik destek firmalara aktarılıyor.
 • 13) KOSGEB'in alacaklarının ertelenmesi ve KOBİ'lere ihracat desteği: KOSGEB'in geri ödemeli destekler kapsamında KOBİ'lerden 2018 yılında tahsil etmesi gereken alacakları 2019 yılına erteleniyor. KOBİ'lerin ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası pazara açılmalarının kolaylaştırılması amacıyla işletme başına 300 bin TL'ye kadar destek veriliyor.
 • 14) Yatırım teşvik belgesi başvuru ücretlerinin kaldırılması: Yatırımcının üzerindeki bürokratik yükü hafifletmek amacıyla yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırılıyor.
 • 15) TSE hizmet ücretlerinde %25 indirim yapılması ve TSE alacaklarının yeniden yapılandırılması: Sanayicimizin rekabet gücünü artırmak amacıyla, Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilen TSE, TSE K, Hizmet Yeri Yeterlilik (HYB), Helal Yönetim Sistemleri uygunluk belgeleri belgelendirme ücretlerinde % 25 indirim yapılıyor. İhracatçımızın rekabet gücünü artırmak amacıyla, ihracat uygunluk değerlendirme ve belgelendirme hizmet ücretlerinde de %25 indirim yapılıyor. Türk Standardları Enstitüsü'nün vadesi geçmiş ve icra takibi başlatılmış alacaklarını yeniden yapılandırılıyor.
 • 16) Patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde %25 indirim yapılması: Girişimci ve yatırımcımızın fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla; Türk Patent ve Marka Kurumu'nun patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretleri %25 indiriliyor. Patent, marka ve tasarımla ilgili gecikme cezalarındaki kurum payları yeniden yapılandılıyor.

Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan sanayicilerimize, büyük işletmelere, teknoloji geliştirme bölgelerindeki yenilikçi KOBİ'lere, ve teknoloji tabanlı girişimcilere yönelik Ar-Ge, İnovasyon, Girişimcilik, Yenilikçilik, Rekabetçilik, Uluslararasılaşma ve İhracat alanlarında UFUK 2020 tarafından yeni hizmetler tasarlandı. Bahsi geçen alanlarda kurumsal kapasite geliştirme, farkındalık yaratılması ve bilginin yayılımı ihtiyacı duyan Ticaret Odası ve Sanayi Odası, Kalkınma Ajansı, Teknokent ve Teknopark yönetici şirketleri, Ar-Ge Merkezi bulunan işletmeler ile Ar-Ge yapan/yapacak kurum ve kuruluşların ilgisini çekebilir.


Sanayici ve KOBİ'lere yönelik hizmetler ile ilgileniyorsanız, aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım