Türkiye'nin Bilim, Teknoloji ve Sanayi Politikaları ve AB'nin yeri


UFUK 2020 | Bilim, Teknoloji ve Sanayi Politikaları

Türkiye'nin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Politikalarının 1980 yılından günümüze kadar gelişimi, 2000-2005 yılları arasında olgunlaşmaya başlaması, ve 2005 sonrası Ulusal Yenilik Sistemi içerisinde Avrupa ile bütünleşme stratejisi, Avrupa Birliği'nin Ar-Ge ve Yenilikçilik politikalarına Türkiye'nin uyumu ve bu süreçte 7. çerçeve programı ve AB Horizon 2020 hibe programının yeri ODTÜ'de gerçekleşen konferansta detaylı bir şekilde katılımcılara aktarıldı.

"Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika" kitabını yazan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Ana Bilim Dalı (ODTÜ-TEKPOL) öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erkan Erdil, Prof. Dr. Teoman Pamukçu ve Yrd. Doç. Dr. Semih Akçomak ile "Dünya'da ve Türkiye'de Bilim, Teknoloji ve Politika" kitabının yazarı ve "Yenilik İktisadı" kitabını Türkçe'ye çeviren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ergun Türkcan konferansta konu ile ilgili düşüncelerini anlattı.


Ar-Ge ve İnovasyon projeleriyle ilgileniyorsanız, aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım