Türkiye'de Disiplinlerarası Eğitim ve Araştırma


UFUK 2020 | Bilim, Teknoloji ve Sanayi Politikaları

"Türkiye'de ve dünyada Disiplinlerarası Eğitim ve Araştırma: Nereden Nereye?" konulu seminer yoğun bir katılımla Ankara'da gerçekleşti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları (ODTÜ-TEKPOL) Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semih Akçomak moderatörlüğündeki seminerde Prof. Dr. Erkan Erdil, Prof. Dr. Hacer Ansal, Prof. Dr. Korkut Boratav ve Prof. Dr. Ergun Türkcan konuşmacı olarak yer aldı.

Öğretim üyeleri arasında işbirliklerin ve ortak projelerin geliştirilmesi, uluslararası çok-ortaklı projelerde yer alınması, disiplinlerarası araştırma/geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, yenilikçi ve girişimci üniversiteler ve transdisiplinerlik gibi konularının tartışıldığı seminerde, disiplinlerarası eğitim yaklaşımı ve disiplinlerarası Ar-Ge kavramları detaylı şekilde açıklandı:

Uni-Disciplinary: Tek-Disiplinli
Intra-Disciplinary: Disiplin-İçi
Multi-Disciplinary: Çok-Disiplinli
Cross-Disciplinary: Çapraz-Disiplinli
Inter-Disciplinary: Disiplinler-Arası
Trans-Disciplinary: Disiplinler-Ötesi

Horizon 2020 uluslararası, sektörler arası ve disiplinler arası bir araştırma programıdır.

Disiplinlerarası projelerle ilgileniyorsanız, aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım