Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
Ar-Ge Harcamaları %16,3 azaldı


UFUK 2020 | Ar-Ge ve Tasarım Merkezi

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)'de cüce kaldı. 2016 yılında yürürlüğe giren Ar-Ge reform paketi kapsamında, Türkiye'deki firmaların her 100 TL'lik Ar-Ge harcamasına karşılık 225 TL'lik devlet desteği verilmesine rağmen, Ar-Ge yapan firma sayısı azaldı. ISO 500 listesinde yer alan sanayi şirketlerinin Ar-Ge harcamaları %16,3 düştü.

Türkiye'deki büyük sanayi firmaları ile orta ve küçük ölçekli sanayi işletmeleri ve teknoloji tabanlı KOBİ'lerin daha fazla Ar-Ge ve tasarım yapması, daha fazla marka yaratması, çok daha hızlı dijitalleşmeyi sağlaması, Akıllı üretim ve Endüstri 4.0'a dönüşümü gerçekleştirmesi, katma değeri ve kar marjı yüksek üretim eşiğini yakalaması, birim başına üretim ve ihracatı yukarı doğru çekebilmesi, uluslararası pazarlara açılması, ve küresel ligde rekabet edebilmesi için ihtiyaç duydukları Ar-Ge ve İnovasyon Eğitimleri ve Proje Destek Programları hazırlandı.

Türkiye'nin sanayi devlerinin daha fazla Ar-Ge yapmaları, Ar-Ge merkezi ve Tasarım merkezi bulunan işletmeler, ve yenilikçi KOBİ'lerin AB hibe programlarından daha fazla yararlanmaları için eğitim, çalıştay, proje destek ve yurt dışı pazarlara açılma hizmetlerimiz ile yanınızdayız.


Büyük Sanayi ve KOBİ Ar-Ge projeleri ile ilgileniyorsanız, aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım