Türkiye'nin En İyi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) 2017 Sıralaması


Türkiye'de 56'sı faal ve 21'inin ise yapımı devam eden toplam 77 teknoloji geliştirme bölgesi (Teknopark / Teknokent) bulunuyor. Mevcut faal teknoloji geliştirme bölgelerinde 5,000 firma faaliyet gösteriyor ve toplam 47,500 Ar-Ge personeli istihdam ediliyor. 2017 yılı sonuna kadar 28,000 proje tamamlanmış olurken, hali hazırda 8,500 projenin ise üzerinde çalışmalar devam ediyor. Aşağıdaki listede performansları bakımından Türkiye'nin en iyi TGB'lerini bulabilirsiniz:
Devlet Üniversiteleri Sıralaması
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu: 2001 yılında yayınlanan 4691 sayılı Kanun ile kurulan TGB'lerde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, araştırmacılara iş imkânlarının sağlanması ve ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılması ile sanayinin rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.


Teknoloji geliştirme projeleriyle ilgileniyorsanız, aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım