Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Sistemi, Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri


UFUK 2020 | Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Sistemi

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından "Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi" planı çerçevesinde hazırlanan bölgesel inovasyon sistemi ve Ankara yenilikçilik stratejisi tanıtım toplantısı geniş bir katılım ile gerçekleşti. Kurumlarda akıllı ihtisaslaşma kavramına dair farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması, bölge ölçeğinde akıllı ihtisaslaşma stratejileri geliştirilmesi, kurumsal ve akademik tecrübe paylaşımı, ve ağ oluşumunun amaçlandığı toplantıya yoğun ilgi oldu.

"Türkiye'nin Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Yapısal Sorunlar ve Çözüm Önerileri" toplantıda ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Erdil'in sunumu ile katılımcılara aktarıldı.

Türkiye'nin, Avrupa yenilik göstergesinde orta performans gösteren ülkeler arasında yer almakta olduğu, bu durumun yapısal bir takım sorunlar ile bağlantılı olduğu, ve aşağıda sıralanan çözüm önerilerinin getirildiği açıklandı:

    Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  • Üniversitelerde yapılan araştırmalar ticarileşemiyor. Bu araştırmaların ticarileştirilmesi teşvik edilmelidir.
  • Yenilikçi ve yüksek büyüme potansiyeli içeren başlangıç firmaları azdır. "Startup" sayısı artırılmalıdır.
  • Özel sektör firmalarının (özellikle KOBİ'lerin) yenilik ve Ar-Ge yetenekleri azdır. Artırılmalıdır.
  • Türkiye'de finansmana erişim zordur. Buna yönelik stratejik yaklaşıma odaklanılmalıdır.
  • Türkiye'deki araştırma personelinin sayısı ve niteliği azdır. Artırılmalıdır.


Akıllı Uzmanlaşma (Smart Specialization) nedir? Bir bölgenin belirli faaliyetlerde araştırma ve inovasyona dayalı bir uzmanlaşmayla fayda sağlayabileceğini belirten bir girişim keşif sürecini ifade etmektedir. Bu kavramın hayata geçirilebilmesi için hazırlanan çerçeve programa da akıllı uzmanlaşma stratejisi adı verilir.

OECD (2013) tanımı: Bölgedeki Ar-Ge ve inovasyon yatırım politikalarının, bölgenin bilim ve teknolojideki uzmanlığını, bölge ekonomisinin verimliliğini, rekabetçiliğini ve büyüme yol haritasını nasıl etkileyeceğini tasvir eden bölgesel düzeydeki sanayi ve yenilik çerçevesidir.Ar-Ge ve İnovasyon projeleriyle ilgileniyorsanız, aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım