COSME Programı "Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları"
proje teklif çağrısı açıldı


UFUK 2020 | COSME Programı

Avrupa Birliği COSME hibe programı kapsamında "European Incubation Network(s) for Creativity-Driven Innovation" : "Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avrupa İnkubatör Ağları" başlıklı proje teklif çağrısı açıldı. Son başvuru tarihi 19.Ekim.2017.

Bu proje teklif çağrısı ile Avrupa'daki kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar aracılığı ile kültürel ve yaratıcı endüstrilerin yaratıcılık, sanat ve tasarım becerilerini, teknolojik ve bilimsel uzmanlıkla birleştirerek moda ve turizm sektörlerinde yeni işletmelerin ve teknolojik girişimlerin kurulması, gelişmesi ve ölçek artırması hedefleniyor. Söz konusu çağrı kapsamında iki "lot" bulunuyor:

    Lot 1: Moda Teknolojisi
  • Lot 1 kapsamında moda teknolojisinde füzyona odaklanan KOBİ'leri destekleyen inkubatörler ve hızlandırıcılardan oluşan ulus ötesi ağların desteklenmesi hedeflenmektedir.
  • Bu kapsamda €1.6 Milyon Avro tahsis edilmiştir.
    Lot 2: Turizm
  • Lot 2 kapsamında turizm sektöründeki kültürel ve yaratıcı endüstriye odaklanan KOBİ'leri destekleyen inkubatörler ve hızlandırıcılardan oluşan ulus ötesi ağların desteklenmesi hedeflenmektedir.
  • Bu kapsamda €1 Milyon Avro tahsis edilmiştir.


AB COSME Programına proje teklifi hazırlamak isteyen paydaşlar ve KOBİ'lere hizmet veren kurum ve kuruluşlar için hazırlanan COSME Programı Proje Hazırlama Eğitimi'ne katılın.

Bu çağrı ile; 1) Kültürel ve yaratıcı endüstri sektörlerinde KOBİ ve yeni kurulan işletmelere odaklanan inkubatörler ve hızlandırıcılardan oluşan 1-2 ulus ötesi ağın desteklenmesi; 2) İnkubatörler ve hızlandırıcılar ve ilgili diğer aktörler arasında belirtilen tema ve öncelikler çerçevesinde sektörler arası işbirliğinin güçlendirilmesi; 3) Yenilikçi KOBİ'lerin büyümesine yönelik destek mekanizmaları, yeni iş modelleri, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi; 4) Yeni iş modelleri, ürün ve hizmetlerin geliştirilerek ve denenerek yenilikçi KOBİ'lerin büyümeleri ve ölçeklerini artırmaları için gerekli süre boyunca desteklenmesi beklenmektedir.

COSME hibe projeleri ile ilgileniyorsanız, aşağıdaki kırmızı butona basınız


Bilgi Formu

Tüm Haberler için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım