Hizmetler

Ar-Ge, İnovasyon, Girişimcilik, Yenilikçilik, Ticarileşme, Rekabetçilik, Kümelenme, Ur-Ge, Uluslararasılaşma, Stratejik Planlama, Kalkınma ve İhracat alanlarında sunduğumuz proje destek ve danışmanlık hizmetleri.

Hizmetleri duyurmak için Twitter'da paylaşalım