Hakkında

HORIZON 2020 nedir? Avrupa Birliği'nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu HORIZON 2020 Hibe Programı, dünyanın en yüksek bütçeli hibe programıdır. Avrupa'nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatılan HORIZON 2020, Avrupa'nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB'nin işbirliği yaptığı ülkelerle AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülüyor. AB HORIZON 2020 Hibe Programı, uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön vermeyi hedefliyor.
UFUK 2020 | Hakkında
Avrupa Birliği’nin HORIZON 2020 Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı, 2014-2020 yılları arasını kapsayan bir hibe programı olup toplam bütçesi €80 milyar Euro'dur. Türkiye’nin €451 milyon Euro katılım payı vererek dâhil olduğu AB HORIZON 2020 Hibe Programı, ülkemiz araştırmacılarına yeni ufuklar açacak. Açılan proje çağrılarına Türkiye’den üniversiteler, akademisyenler, araştırma merkezleri, büyük sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, Ar-Ge merkezleri, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, TGB’ler, TTO’lar, kalkınma ajansları, teknoloji tabanlı girişimciler, uluslararası örgütler, ve bireysel araştırmacılar hibe başvurusunda bulunabiliyor.

UFUK 2020, uluslararası proje yönetimi ve AB Hibe programları (AB H2020, AB CoSME, AB Erasmus+, AB CreativeEU, AB EUREKA ve EuroStars programları, ... vb.) ve burs programları (AB Marie Curie Bursu, Uluslararası Burslar, ... vb.) hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan Türkiye'nin gözde ve en çok tercih edilen proje yönetimi kuruluşudur. AB projeleri ile ilgilenenlere gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmak, AB Hibe programlarında desteklenen projelerde daha fazla yer alabilmek, AB HORIZON 2020 Hibe programından azami düzeyde fayda elde etmek, ve bu süreçte katkı payından en az €1 milyar Avro'yu geri alma hedefine ulaşabilmek için eğitim ve profesyonel hizmetlerimiz ile her zaman sizlerin yanındayız.

Eğitimler ve Çalıştaylar

AB Hibe fonları ve projelerine yönelik olarak hazırladığımız ve ulusal inovasyon sistemi içerisinde Türkiye araştırma alanı paydaşlarından olumlu geri dönüşler aldığımız eğitim ve çalıştay listesine ulaşmak için yukarıdaki "EĞİTİMLER" sekmesini tıklayınız.

Hizmet sunduğumuz Kurum ve Kuruluşlar

Ulusal inovasyon sistemi içerisinde uluslararası projelere ve AB Hibe programlarına yönelik eğitim ve çalıştay düzenlediğimiz, danışmanlık ve profesyonel hizmetler sunduğumuz kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir:

Üniversiteler, araştırma enstitüleri, araştırma merkezleri, büyük sanayi kuruluşları, holdingler, KOBİ’ler, sektörel kümelenme ve KOBİ birlikleri, ihracatçı birlikleri, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları (STK)'lar, akademisyenler, bilim insanları, araştırmacılar, Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri, girişimcilik merkezleri, teknoloji transfer ofisleri (TTO)'lar, teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB)'ler, teknoparklar ve teknokentler.

  • UFUK 2020 | Üniversiteler

  • UFUK 2020 | Teknoloji Transfer Ofisleri
  • UFUK 2020 | Kamu Kurumları

  • UFUK 2020 | KOBİ'ler ve KOBİ Birlikleri
  • UFUK 2020 | Büyük Sanayi Kuruluşları
  • UFUK 2020 | Sivil Toplum Kuruluşları

  • UFUK 2020 | Kalkınma Ajansları
  • UFUK 2020 | Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
  • UFUK 2020 | Belediyeler
  • UFUK 2020 | Ar-Ge Merkezleri

Sunduğumuz AB Proje Destekleri

AB Hibe fonları ve projelerine yönelik gereksinimlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre hazırlanan proje hazırlama ve destek hizmetlerimiz ile sizin yanınızdayız. AB proje desteklerine ulaşmak için yukarıdaki "DESTEKLER" sekmesini tıklayınız.

Tematik Alanlar ve Çağrılar

AB Hibe fonları ve projeleri hakkında eğitim ve çalıştay düzenlediğimiz, danışmanlık ve profesyonel hizmetler sunduğumuz sektörler ve tematik alanlar için "TEMATİK ALANLAR" linkini, AB proje çağrılarına ulaşmak için ise yukarıdaki "ÇAĞRILAR" sekmesini tıklayınız.

Diğer Eğitim ve Hizmetler

AB Hibe fonları ve projelerine ek olarak, yenilikçilik, girişimcilik, iş geliştirme, yeni pazarlara açılma, ar-ge ve inovasyon kapasite geliştirme, uluslararası proje yönetimi, uluslararası rekabetçiliği geliştirme alanında vermiş olduğumuz eğitim, danışmanlık ve profesyonel hizmetlerimizi görmek için yukarıdaki "HİZMETLER" sekmesini tıklayınız.

Haberler

AB Hibe fonları ve projeleri, açılan çağrılar, akademik ve teknolojik gelişmeler, uluslararası etkinlikler, projeler ve fonlar, üniversite-sanayi işbirliği, proje pazarları, ve tüm AB hibe programları hakkında önemli gelişmeler ve güncel haberlere ulaşmak için yukarıdaki "HABERLER" sekmesini tıklayınız.
Tüm haberlere ulaşmak için aşağıdaki "NEWS" butonuna basınız:
UFUK 2020 | Horizon 2020 Haberler

Bilgi Formu

Bu form, AB Horizon 2020, AB CoSME ve AB Erasmus+ gibi AB hibe programlarından en yüksek düzeyde faydalanmak, bu tür projelerle ilgilenenlere gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmak, pazara yakın yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye yönelik ortak projeler üretmek, uluslararası rekabeti geliştirme ve bilimsel ve teknik işbirliğini özendirmek, Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla eğitim, mentörlük ve profesyonel hizmetler sunmak için düzenlenmiştir.


Bilgi formuna ulaşmak için kırmızı butona basınız


Bilgi FormuU2020

Bu sayfayı duyurmak için Twitter'da paylaşalım