Avrupa Birliği COSME Programı
İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Hibe Programı


UFUK 2020 | AB COSME KOBİ Tematik Alanı

AB COSME Programı, İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği hibe programı, Avrupa Birliği tarafından küresel ekonomik kriz sonrası AB ekonomisini yeniden canlandırmak ve Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine ulaşmak için KOBİ’lerin önemi gözetilerek geliştirilmiş bir hibe programıdır. COSME Programı, KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılması, pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların geliştirilmesi, ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 2014-2020 yılları için yaklaşık €2,3 Milyar Euro bütçe ile uygulamaya konmuştur.

KOBİ’leri hedefleyen COSME Programında, mikro işletmelere, esnaf ve sanatkârlara, sosyal işletmeler ve büyüme potansiyeline sahip olan teknoloji tabanlı yeni girişimlere (startup'lar), genç girişimciler ile kadın girişimcilere özel önem verilmektedir.

AB COSME Programına proje teklifi hazırlamak isteyen paydaşlar ve KOBİ’lere hizmet veren kurum ve kuruluşlar için hazırlanan AB COSME Programı Proje Yazma Çalıştayı'na katılın.

Avrupa Birliği 2020 Stratejisi ana bileşenlerinden biri olan "Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikaları" stratejik başlığı altındaki COSME hibe programında 2016-2017 çalışma programında açılan çağrılar ile 2018-2020 çalışma programında açılacak çağrı listesine ulaşmak için aşağıdaki "Çağrılar" tuşuna basınız:

Benzer şekilde eğitimler ve proje destek hizmetleri için ilgili butona basınız.

Tüm Tematik Alanlar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım