Avrupa Birliği HORIZON 2020 Programı
H2020 BIOECONOMY : Gıda, Tarım, Ormancılık, Biyoekonomi ve BiyoTeknoloji Tematik Alanı


UFUK 2020 | H2020 BIOECONOMY : Gıda, Tarım, Biyoekonomi Tematik Alanı

H2020 BIOECONOMY Gıda, Tarım, Orman, Ormancılık, Denizcilik, İç Sular, Ziraat Mühendisliği, Yenilikçi ve Sürdürülebilir Tarım, Biyoloji, BiyoEkonomi, BiyoTeknoloji, BiyoÜrün, BiyoÇeşitlilik, Tarımsal Araştırmalar, Akıllı (Hassas) Tarım Teknolojileri, Mahsul Yetiştiriciliği, Organik Tarım, Tarım Robotları, Gıda Güvenliği, Bitki Koruma, Arıcılık, Balıkçılık, Hayvancılık, Su Ürünleri

AB HORIZON 2020 hibe programının Toplumsal Sorunlara Çözümler ana bileşeni altındaki tematik alanlardan biri olan H2020 Gıda, Tarım, Ormancılık, Denizcilik ve İç Sular başlığına ilişkin 2016-2017 çalışma programında açılan çağrılar ile 2018-2020 çalışma programında açılacak çağrı listesine ulaşmak için aşağıdaki "Çağrılar" tuşuna basınız:

Benzer şekilde eğitimler ve proje destek hizmetleri için ilgili butona basınız.

Tüm Tematik Alanlar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım