Avrupa Birliği HORIZON 2020 Programı
H2020 ENERGY : Enerji Tematik Alanı


UFUK 2020 | H2020 ENERGY : Enerji Tematik Alanı

H2020 ENERGY Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji; Fosil Yakıtlar, Petrol, Doğal Gaz ve Kömür; Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Güneş ve Rüzgar Enerjisi, Enerji Teknolojileri, Enerji Verimliliği

AB HORIZON 2020 hibe programının Toplumsal Sorunlara Çözümler ana bileşeni altındaki tematik alanlardan biri olan H2020 Enerji başlığına ilişkin 2016-2017 çalışma programında açılan çağrılar ile 2018-2020 çalışma programında açılacak çağrı listesine ulaşmak için aşağıdaki "Çağrılar" tuşuna basınız:

Benzer şekilde eğitimler ve proje destek hizmetleri için ilgili butona basınız.

Tüm Tematik Alanlar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım