Avrupa Birliği HORIZON 2020 Programı
H2020 ENVIRONMENT : Çevre Tematik Alanı


UFUK 2020 | H2020 ENVIRONMENT : Çevre Tematik Alanı

H2020 ENVIRONMENT Çevre, Su Kaynakları Mühendisliği, Hidro-informatik, İklim Değişikliği, Döngüsel Ekonomi, Eko-İnovasyon, Geri Dönüşüm, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler

AB HORIZON 2020 hibe programının Toplumsal Sorunlara Çözümler ana bileşeni altındaki tematik alanlardan biri olan H2020 Çevre başlığına ilişkin 2016-2017 çalışma programında açılan çağrılar ile 2018-2020 çalışma programında açılacak çağrı listesine ulaşmak için aşağıdaki "Çağrılar" tuşuna basınız:

Benzer şekilde eğitimler ve proje destek hizmetleri için ilgili butona basınız.

Tüm Tematik Alanlar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım