Avrupa Birliği HORIZON 2020 Programı
H2020 INDUSTRY 4.0 : Endüstri 4.0 Akıllı Fabrikalar Tematik Alanı


UFUK 2020 | H2020 INDUSTRY 4.0 : Endüstri 4.0 Tematik Alanı

H2020 INDUSTRY 4.0 Endüstri 4.0, Akıllı Fabrikalar, İmalat Teknolojileri, Geleceğin Fabrikaları, 4. Sanayi Devrimi, Sanayide Dijital Dönüşüm, 2. Makine Çağı ve SANAYİ 4.0 Uygulamaları, Bilişim ve İnternet süreçlerinin Üretim aşamalarına Entegrasyonu ve süreçler arası ağların oluşturulması, Siber-Fiziksel Sistemlere dayalı Üretim, Nesnelerin ve Hizmetlerin İnterneti

AB HORIZON 2020 hibe programının Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ana bileşeni altındaki tematik alanlardan biri olan H2020 Endüstri 4.0 başlığına ilişkin 2016-2017 çalışma programında açılan çağrılar ile 2018-2020 çalışma programında açılacak çağrı listesine ulaşmak için aşağıdaki "Çağrılar" tuşuna basınız:

Benzer şekilde eğitimler ve proje destek hizmetleri için ilgili butona basınız.

Tüm Tematik Alanlar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım