Avrupa Birliği HORIZON 2020 Programı
H2020 INNOVATION : İnovasyon ve Geleceğin Teknolojileri Tematik Alanı


UFUK 2020 | H2020 INNOVATION : İnovasyon Tematik Alanı

H2020 FET/INNOVATION İnovasyon, Yenilik, Yenilikçilik, Fütüristik ve Geleceğin Teknolojileri, Radikal Yeni Teknolojiler için Yeni Fikirler, Çığır Açacak Yepyeni Buluşlar, Ortaklaşa İnovasyon, Açık İnovasyon, Yeni Gelişmekte olan Teknolojiler, Avrupa Araştırma Altyapıları ve e-Altyapılar, Bilim ve Teknoloji Politikaları, Sanayi Politikaları, İnovasyon ve Teknoloji Transferi, TTO Ofisleri, Yüksek Başarımlı Hesaplama, Kuantum Teknolojileri, Fütürizm, Uzgörü, Gelecek Araştırmaları, Mükemmeliyet Merkezleri, Katılımın Genişletilmesi, Geleceği Tasarlamak, İnovasyon Yönetimi, Sistematik İnovasyon Teknikleri, Mükemmelliği Yaymak, Bilinçlendirme ve Kapasite Geliştirme

AB HORIZON 2020 hibe programının Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ana bileşeni altındaki tematik alanlardan biri olan H2020 İnovasyon başlığına ilişkin 2016-2017 çalışma programında açılan çağrılar ile 2018-2020 çalışma programında açılacak çağrı listesine ulaşmak için aşağıdaki "Çağrılar" tuşuna basınız:

Benzer şekilde eğitimler ve proje destek hizmetleri için ilgili butona basınız.

Tüm Tematik Alanlar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım