Avrupa Birliği HORIZON 2020 Programı
H2020 MARIE CURIE Araştırma Programları ve Bursları + ERC Fonları


UFUK 2020 | H2020 MARIE CURIE Bursları  ve ERC Hibeleri Tematik Alanı

H2020 MARIE CURIE ve ERC Hibeleri, Bireysel ve Öncül Araştırma, Kariyer Geliştirme Fırsatları, Marie Skłodowska-Curie Araştırma Programları ve Bursları, Marie Curie Aksiyonları (MSCA), Bireysel Burslar (IF), Global Burslar (GF), Avrupa Bursları (EF) [Standart Panel, Ülkesine Geri Dönüş (Re-Entegrasyon) Paneli (RI), Kariyere Başlangıç Paneli (CAR), Toplum ve Girişimcilik Paneli (Society and Enterprise)], Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE), Yenilikçi Eğitim Ağları (ITN), Avrupa Araştırma Ağları (ETN), Sanayi-Akademi Doktora Programı (EID), Avrupa Ortak Doktora Programı (EJD), Burs Programlarına Ek Destek Programı (COFUND), Avrupa Araştırmacılar Gecesi (NIGHT) Etkinlikleri, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Fonları (ERC Başlangıç Hibeleri, Gelişmiş Hibeler, Konsolidatör Hibesi, Kavram Kanıtlama Hibesi)

Araştırmasının bir bölümünü (12-24 ay arası) yurtdışında (Avrupa’da ya da Avrupa dışında) geçirmek isteyen, veya yurtdışından Türkiye’ye yeni gelmiş/gelmeyi düşünen araştırmacılar için hazırlanan ve 2-gün süren Marie Curie Proje Yazma-Sunma Eğitimi'ne katılın.

AB HORIZON 2020 hibe programının Bilimsel Mükemmeliyet ana bileşeni altındaki tematik alanlardan olan H2020 Marie Curie bursu ve ERC proje desteği başlıklarına ilişkin 2016-2017 çalışma programında açılan çağrılar ile 2018-2020 çalışma programında açılacak çağrı listesine ulaşmak için aşağıdaki "Çağrılar" tuşuna basınız:

Benzer şekilde eğitimler ve proje destek hizmetleri için ilgili butona basınız.

Tüm Tematik Alanlar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım