Avrupa Birliği HORIZON 2020 Programı
H2020 SMART and SUSTAINABLE CITIES : Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler Tematik Alanı


UFUK 2020 | H2020 SMART CITIES : Akıllı Şehirler Tematik Alanı

H2020 SMART CITIES Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler, Akıllı Binalar, Şehircilik ve Belediyecilik, Şehirler için İnovasyon ve Değişim, İnşaat ve Yapı Sektöründe İnovasyon, Geleceğin Şehirleri, Kentsel Alanlarda Doğa-tabanlı Çözümler, GIS, CBS Uygulamaları, Akıllı Şehirlere Dönüşüm

AB HORIZON 2020 hibe programının Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ana bileşeni altındaki tematik alanlardan biri olan H2020 Akıllı Şehirler başlığına ilişkin 2016-2017 çalışma programında açılan çağrılar ile 2018-2020 çalışma programında açılacak çağrı listesine ulaşmak için aşağıdaki "Çağrılar" tuşuna basınız:

Benzer şekilde eğitimler ve proje destek hizmetleri için ilgili butona basınız.

Tüm Tematik Alanlar için Tıklayınız!

Twitter'da paylaşalım